Gambia Ports Authority

Czytaj Dalej

GAMBIA, Republika Gambii, Republic of Gambia

Państwo w zach. Afryce nad O c e a n em Atlantyckim; od pocz.X V I I w., okupowana była przez Anglików; region nadbrzeżnyG. został na pocz. X I X w. kolonią bryt., reszta kraju, opanowanaw końcu X I X w. - p r o t e k t o r a t e m ; od 18 II 1965 G.stanowi niepodległe państwo, będące członkiem Bryt...

CA (Certification Authority)

CA (Certification Authority) - zaufany urząd certyfikacji znajdujący się w każdej sieciowej strukturze kryptograficznej stosującej do przesyłania danych systemy szyfrowa sieci. Zadaniem CA jest wydawanie i elektroniczne publikowanie certyfikatów kluczy publicznych oraz - jeśli to konieczne - ich...

IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) - centralny rejestr do identyfikacji i rejestracji parametrów charakterystycznych dla różnych protokołów działających w sieci Internet. Ujmuje następujące parametry protokołów: liczbę portów, nazwy protokołów, numery kolejnych wersji, dostępne opcje, używane...

XAML (Transaction Authority Markup Language)

XAML (Transaction Authority Markup Language) - propozycja nowego standardu interakcyjnego przetwarzania transakcji w Internecie, opartego na języku XML, z przeznaczeniem do obsługi sektora biznesowego. Dotyczy opisu transakcji zdefiniowanych w powszechnie używanym standardzie XA (Transaction Authority) w...