Gambara (metro w Mediolanie)

Gambara (metro w Mediolanie)

Czytaj Dalej

MEDIOLAN

Wł. Milano, stare osiedle celtyckie, od 222 pne. rzymskie Mediolanum; w 313 cesarz Konstantyn Wielki wydaje edykt mediolański, gwarantujący chrześcijanom swobodę wyznania. Po inwazjach barbarzyńców Mediolan staje się wolną komuną i popada w konflikt z Fryderykiem Barbarossą, stając na czele Ligi...

METRO - GOLDWYN - MAYER

Amer. koncern filmowy w Hollywood powstały w 1919 z połączenia Metro Pictures Corporation i Goldwyn Company, oraz od 1924 Louis B. Mayer Pictures; zob. też Lew.

Misja Antoniego Zeno z Mediolanu

 

W końcu 1421 r. kancelaria wystawiła 2 bulle w sprawie polsko- krzyżackiej dla Antoniego Zeno z Mediolanu:

I: Miał on doprowadzić do pokoju na drodze ugody.

II: Gdyby pertraktacje nie zostały uwieńczone powodzeniem, legat na drodze prawa miał zbadać dowody i zeznania obu stron w...

AMBROŻY, Ambrosius Aurelius Św. bp. Mediolanu

Jeden z czterech doktorów Kościoła zach., ur. ok. 340 w Trewirze, zm. 4 IV 397 w Mediolanie; zwłoki A. spoczywają w bazylice mediolańskiej; święto 7 XII.

I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — A. można odtworzyć na podstawie jego własnych dzieł, wzmianek u współcz. mu pisarzy oraz Vita Ambrosii, biografii...

DIONIZY z MEDIOLANU Św.

Bp od 351, zm. przed 362 w Armenii, obrońca ortodoksji chrześcijańskiej.

Na synodzie w Mediolanie 355 przeciwstawił się proariańskiej polityce Konstancjusza II, nie podpisując dekretu potępiającego Atanazego Wielkiego, za co został skazany na wygnanie. Ambroży w liście do Kościoła w Vercelli nazwał...

MOMBELLO, pałac we Włoszech, w pobliżu Mediolanu, ofiarowany Bonapartemu przez władze Republiki Cisalpińskiej

W okresie rokowań w Leo-ben i Udine, przed podpisaniem pokoju w Campo Formio, Bonaparte miał tu swój pierwszy dwór, którego ozdobą były jego żona Józefina oraz siostra Paulina.