Gamba Trident

Czytaj Dalej

TRIDENT - kryptonim

Kryptonim konferencji prezydentaStanów Zjednoczonych FranklinaD. RooseveIta i premiera WielkiejBrytanii Winstona Churchilla w Wa­szyngtonie w dniach 11-25 maja 1943r. (tzw. druga konferencja waszyng­tońska). Dyskutowano nad problema­mi przyszłej strategii, a najważniejszadecyzja dotyczyła odłożenia inwazjina...