Gama (Czad)

Czytaj Dalej

Wielkie odkrycia geograficzne - Wyprawy Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy i Amerigo Vespucciego

W latach 1502-1503 Gama powtórzył swoją wyprawę do Indii, dowodząc tym razem flotyllą 13 okrętów wojennych.

da GAMA Vasco

Gama epopeja (1811) księdza J. Opera rozpoczęta w 1838, dokończona w 1860 (z tytułem Vasco da Gama), została wystawiona po śmierci (w 1864) kompozytora, przygotowana w ostatecznej formie przez F.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Czad

 

Najgorzej przedstawiała się sytuacja w Czadzie. Ten pustynny kraj obok Nigru, Burkiny Faso i Mali najciężej ucierpiał wskutek wieloletniej suszy, która doprowadziła do katastrofy koczowniczą hodowlę - główną gałąź gospodarki.

Po autorytarnych rządach Francois Tombalbaye wybuchła wojna domowa...

CZADU PODBÓJ PRZEZ FRANCJĘ 1897--1914

W końcu XIX w., w czasie podziału Afryki przez państwa europejskie, między Francją, Niemcami i Wielką Brytanią trwała rywalizacja o to, które z nich dotrze pierw­sze do jeziora Czad, mającego w ich opinii duże znaczenie ekonomiczne. Pierwsza do­tarła tam Francja (1897) i objęła władzę nad wschodnim...

CZADU WOJNA DOMOWA 1965-1994.

Na

północy Czadu zamieszkują koczujący arab­scy hodowcy bydła wyznania muzułmań­skiego, na południu - rolnicy, chrześcijanie i poganie z murzyńskiego plemienia Bantu. W 1965 Arabowie z północy uznali, że są dyskryminowani przez rząd, którego człon­kami byli w większości mieszkańcy połu­dnia...

CZAD, République du Tchad

Autonomiczna republika w Afryce Środk. (od 1958) z ograniczeniami przewidzianymi dla Wspólnoty Franc; pełną niepodległość uzyskała 12 VIII 1960; liczy 1,28 min km2 i 3,95 min mieszk. (1974).

Misje chrzęść w Cz. rozpoczęli 1920 protestanci, a misje kat. 1929 duchacze, którzy przybyli do Cz. z prefektury...