Galway Races

Czytaj Dalej

GALWAY (irl. Gaillimh) - KILMACDUAGH

Diecezjaw Republice Irlandii, sufr. Tuam; diec. Galway erygowano26 IV 1831 z części t e r y t o r i um diec. —» E a n a c h Duin, a 5 VII1883 połączono z diec. Kilmacduagh (zal. w VII w. i połączoną1750 z diec. Kilfenore z XII w.);

bpi G.-K. noszą takżetytuł bpów Kilfenore; 30 IX 1979 przybył do Galway...

Test Pivot-Shift (Pivot-Shift test, Galway test)

Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Jedną ręką badający chwyta i fiksuje boczny kłykieć kości udowej. Kciuk bada palpacyjnie bliższą część kości piszczelowej lub strzałki. Drugą ręką badający chwyta podudzie, wykonuje rotację wewnętrzną i odwiedzenie (koślawienie). Z tej pozycji staw kolanowy...