Galveston (Teksas)

Galveston (Teksas)

Czytaj Dalej

GALVESTON - HOUSTON

Diecezja w Stanach Zjedn.(Teksas) eryg. 25 VII 1959 j a k o sufr. San A n t o n i o ; powstałaz połączenia diec. Galveston (eryg. 4 V 1847) z Houston j a k ojej siedzibą.

Działalność mis. wśród Indian w Teksasie prowadzili od 1685 franc, rekolekci, 1689-1812 hiszp. franciszkanie,a od 1838 lazaryści (—»...