Starożytny Rzym - Najazd Galów (plemion celtyckich) na Italię

Celtowie przekrocyli Alpy i wtargnęli na Nizinę Padańską atakując tamtejsze miasta etruskie. Po pokonaniu Etrusków pojawili się Celtowie w 386 r. p.n.e pod Rzymem. Rozgromiwszy Rzymian nad rzeczką Alią zajęli bez walki opuszczone przez mieszkańców miasto i częściowo je spalili. Bronił się jedynie...

GAŁÓW

Miejscowość z zabytkowym kościołem filialnymw par. Lutynia w archidiec. wrocławskiej.

Pierwotniew G. była parafia eryg. przed 1353 przy kościele NiepokalanegoPoczęcia NMP; obecny kościół wzniesiony ok. 1500 wstylu późnogot., ok. 1609 przebudowany, jest budowlą murowaną,1-nawową, z wąskim...