Galop

Wzależności od tego, która przednia noga opadana ziemię pod koniec taktu, rozróżnia się galopz lewej lub z prawej nogi.