Galon

Galon , g a l — jednostka angielskiego systemurniar, używana także w USA. w Anglii 1 galon= 4,546 litra, w USA 1 galon *- 3,785 litra.

GALON, Gwalon, Walon bp.

ur. przed 1070 w Beauvais,zm. 23 II 1116, pierwszy znany legat pap. w Polsce.

Był kanonikiem regularnym przy kościele St. Quentinw Beauvais i uczniem —» Iwona z C h a r t r e s , po którym 1083objął urząd opata; 1100 mianowany bpem Beauvais, nieprzejął bpstwa z powodu odmowy —» inwestytury przez królaFilipa...

Galon

Wyrób pasamoniczy (—> pasamony) w formie tkanej lub plecionej taśmy, wykonanej częściowo lub całkowicie z nitek metal.; g. używane były w XVII-XVIII w. do zdobienia ubiorów dworskich, od XIX w. gł. do obszywania liberii i oznaczania dystynkcji na mundurach wojsk.; g. jedwabne lub bawełniane stosowane są od...