Gallus gallus

Czytaj Dalej

GALLUS JÓZEF

GALLUS JÓZEF, ur. 27 XI 1860 w Chorzowie, zm. 26 II1945 w Bytomiu, śląski drukarz i pisarz. W młodości górnik, po wypadku w kopalni (1879) pracował jako drukarz w „Gazecie Górnośląskiej" i 1883-1932 w wydawnictwach> „Katolika". Publikował (także w prasie opol. i pozn.) liczne relacje z podróży...

GALLUS, Gaius Vibius

ur. ok. 207 w Perugii, zm.253 w T e r n i , ces. rzymski od 251.

Był senatorem, a od 250 zarządzał Mezją Dolną; w decydującejbitwie z Gotami 251 prawdopodobnie zdradził ces.Decjusza, doprowadzając do j e g o klęski i śmierci; ogłoszonyces. przez wojsko, zawarł z Gotami haniebny dla Rzymianpokój.

Wobec...

GALLUS, Petelin JACOB SOCist

Pseud. Jacobus Handl,ur. między 15 IV a 31 VII 1550 w Ribnicy (Słowenia), zm.18 VII 1591 w P r a d z e , kompozytor.

Osobowość G. kształtowały klasztory, m.in. benedyktyńskiw Melk i cysterski w Zwettl, w których działali wybitnitwórcy; 1574 G. został członkiem wiedeńskiej kapeli dworskiej;do 1578...

GWIDON, Guido Gallus SOCist kard.

zm. 20 V 1272,legat pap. w Polsce. Pochodził z Burgundu; 1255 został opatemCíteaux i gen. zakonu; 1262 pap. Urban IV mianował gokard.;

1265-67 był legatem pap. Klemensa IV w krajachskand., części Niemiec i w Polsce, zajmując się szczególnieustawodawstwem kośc; zorganizował synody w Bremie,Magdeburgu...

GALLUS Gaius Cornelius (69 p.n.e. - 26 p.n.e.)

Zaszkodził przepych

W równym stopniu poeta, jak i polityk. Jako poeta zasłynął czterema księgamielegii poświęconej kochance, Lycoris, oraz prozatorskim dziełem Erotika pathemata,w którym zebrał mityczne wątki miłosne. Niestety, do dziś zachował się tylko jedenwers z jego poezji.

Jako polityk był w...