Gallipoli

Czytaj Dalej

GALLIPOLI, Callipolis

Bpstwo w pd. Włoszech, sufr.Lecce.

Pierwszy bp Dominik bral udział w II Soborze Konstant.(553); do 1513 bpstwo podlegało patriarchatowi wKonstantynopolu (przejściowo w XI w. należało do Rzymu);od XI w. obowiązywała liturgia bizant., a większość bpówbyla gr. pochodzenia.

Zabytkiem sztuki sakr. w G...