Galileusz

Galileusz

Czytaj Dalej

GALILEUSZ

Galileusz był pierwszym, który świadomie a wyraźnie zajął stanowisko właściwe nowej epoce. Prawa, jakie Galileusz chciał badać, były to przede wszyst­kim prawa przyczynowe. Galileusz zwalczał obie te postacie finalizmu.

Galileusz i jego odkrycia

Przestraszony Galileusz nie napisał żadnej nowej pracy przez następnych osiem lat. Nie mając w zasadzie wyjścia, Galileusz „odwołał, przeklął i znienawidził" swe rzekome błędy. Galileusz zmarł 8 stycznia 1642 roku.

Kosmos - Galileusz ogląda nowy obraz nieba

Galileusz wiedział, przeciwko czemu występuje, ale znal też wartość swej wiedzy. To właśnie ten ulepszony teleskop miał Galileusz w latach 1609-1610 skierować w niebo.

GALILEUSZ

Galileusz napisał go i wydał (dzięki poparciu Urbana VIII) w 1632 we Florencji. 1760) Galileusz po wymuszonym na nim przez inkwizycję uroczystym wyrzeczeniu się nauki Kopernika.

Jakie były obserwacje ruchu prowadzone przez Galileusza?

Galileusz udowodnił, że założywszy, iż przy spadku swobodnym przyspieszenie ciała jest stałe, to odległość przebyta przez ciało pusz­czone bez nadawania prędkości początkowej jest proporcjonalna do kwadratu czasu lotu. Galileusz wykazał także, że Ziemia nie wpływa na ruch poziomy.

Kosmos - Jak Galileusz rozpoczął swoje badania

Co więcej, wbrew zgodnemu ze zdrowym rozsądkiem prawu Arystotelesa, mówiącemu, że większe obiekty spadają szybciej, Galileusz.

Co to jest teleskop Galileusza (refraktor)?

przez niderlandzkiego optyka Hansa Lippersheya, jed­nak to Galileusz pierwszy zdał sobie sprawę z uży­teczności tego wynalazku i ulepszył jego kon­strukcję.

GALILEUSZ, Galileo Galilei

Schönebeck, Galileo Galilei, B 1958 {Galileusz, Wwa 1961); P.