Galaktyki

Czytaj Dalej

Co to jest jądro galaktyki?

Dzięki radioteleskopom można sięgać dale­ko w głąb jądra Galaktyki. Samo centrum Galaktyki jest także źródłem niezwykle silnego promieniowania radiowego, znanego pod nazwą Sagittarius A, oraz pro­mieniowania rentgenowskiego.

Czym jest Nasza Galaktyka?

Nie należy ona do największych galaktyk, a jednak jej rozmiary są olbrzymie (jest ona dyskiem o średnicy wynoszącej 100000 lat świetlnych). Nasza Galaktyka przypomina kształtem wielki. Znamy już ponad miliard galaktyk, a każda z nich za­wiera miliony gwiazd.

Galaktyki i gwiazdy

Niektóre z gromad zawierają tysią­ce galaktyk. Każda z tej ogromnej liczby Galaktyk składa się z jeszcze większej liczby gwiazd, co czyni praw­dopodobnym przypuszczenie, że nie jesteśmy we wszechświecie samotni.

Jakie są rozmiary naszej Galaktyki?

Nasza Galaktyka co do wielkości jest średnia w porównaniu do innych galaktyk. Słońce leży na obszarze dysku, w ramieniu Oriona, mniej więcej 30 000 lat świetlnych od centrum; trzeba aż 225 milionów lat, które na­zywa się rokiem kosmicznym, aby wykonało ono pełny obieg całej Galaktyki.

Co to jest Galaktyka?

Wszechświat składa się z gwiazd i przestrzeni, gwiazdy nie są w niej rozrzucone przypadkowo, lecz występują w gromadach, tworząc „wyspy gwiezdne", czyli galaktyki. Gwiazdy gromadzą się w wielkich, wirują­cych gwiezdnych wyspach w przestrzeni kos­micznej, zwanych galaktykami.

Co to jest dysk Galaktyki?

Jak się przypuszcza, w mgławicach zawarta jest aż jedna dziesiąta masy całej Galaktyki.