Galaktyka spiralna z poprzeczką

Galaktyka spiralna z poprzeczką

Czytaj Dalej

Galaktyki i gwiazdy

Słońce jest jedną ze 100 bilionów gwiazd, z których zbu­dowana jest nasza Galaktyka, mająca kształt spi­rali. Każda z tej ogromnej liczby Galaktyk składa się z jeszcze większej liczby gwiazd, co czyni praw­dopodobnym przypuszczenie, że nie jesteśmy we wszechświecie samotni.

Czym jest Nasza Galaktyka?

Słońce razem z planetami wchodzi w skład naszej rodzimej galaktyki, którą nazywamy Drogą Mleczną. Znamy już ponad miliard galaktyk, a każda z nich za­wiera miliony gwiazd.

Co to jest Galaktyka?

Wszechświat składa się z gwiazd i przestrzeni, gwiazdy nie są w niej rozrzucone przypadkowo, lecz występują w gromadach, tworząc „wyspy gwiezdne", czyli galaktyki. Gwiazdy gromadzą się w wielkich, wirują­cych gwiezdnych wyspach w przestrzeni kos­micznej, zwanych galaktykami.

Jakie są rozmiary naszej Galaktyki?

Nasza Galaktyka co do wielkości jest średnia w porównaniu do innych galaktyk. Słońce leży na obszarze dysku, w ramieniu Oriona, mniej więcej 30 000 lat świetlnych od centrum; trzeba aż 225 milionów lat, które na­zywa się rokiem kosmicznym, aby wykonało ono pełny obieg całej Galaktyki.

Co to jest dysk Galaktyki?

Wiele z nich powstało jednocześnie, tworząc tak zwane gromady otwarte, których najbardziej znanym przykładem są Plejady w konstelacji Byka. Jak się przypuszcza, w mgławicach zawarta jest aż jedna dziesiąta masy całej Galaktyki.

Co to jest jądro galaktyki?

W jednym z nich, tuż przy samym centrum, gaz porusza się nie­zwykle szybko, a jednak się nie rozprasza, co można wytłumaczyć tylko tym, że w centrum znajduje się obiekt o ogromnej masie, rzędu pięciu milionów mas Słońca.

Metodyka spiralna

Charakterystyka Metodyka spiralna - zakłada cykliczne realizowanie określonej sekwencji działań prowadzących do osiągnięcia rozwiązania docelowego.

Włosień spiralny

Zarażenie następuje w wyniku zjedzenia półsurowego wieprzowego mięsa, w którym znajdują się otorbione larwy. Silne zarażenie może spowodować nawet śmierć.

WŁOSIEŃ KRĘTY, włosień spiralny, pasożytniczy obleniec (nicień)

Zarażenie następuje przez zjedzenie mięsa z lawami inwazyjnymi. Cykl rozwojowy może być kontynuowany po zjedzeniu mięsa z larwami przez następnego żywiciela.