Galaktyka spiralna

Galaktyka spiralna

Czytaj Dalej

Galaktyki i gwiazdy

Niektóre z gromad zawierają tysią­ce galaktyk. Każda z tej ogromnej liczby Galaktyk składa się z jeszcze większej liczby gwiazd, co czyni praw­dopodobnym przypuszczenie, że nie jesteśmy we wszechświecie samotni.

Czym jest Nasza Galaktyka?

Nie należy ona do największych galaktyk, a jednak jej rozmiary są olbrzymie (jest ona dyskiem o średnicy wynoszącej 100000 lat świetlnych). Nasza Galaktyka przypomina kształtem wielki. Znamy już ponad miliard galaktyk, a każda z nich za­wiera miliony gwiazd.

Co to jest Galaktyka?

Wszechświat składa się z gwiazd i przestrzeni, gwiazdy nie są w niej rozrzucone przypadkowo, lecz występują w gromadach, tworząc „wyspy gwiezdne", czyli galaktyki. Gwiazdy gromadzą się w wielkich, wirują­cych gwiezdnych wyspach w przestrzeni kos­micznej, zwanych galaktykami.

Jakie są rozmiary naszej Galaktyki?

Nasza Galaktyka co do wielkości jest średnia w porównaniu do innych galaktyk. Słońce leży na obszarze dysku, w ramieniu Oriona, mniej więcej 30 000 lat świetlnych od centrum; trzeba aż 225 milionów lat, które na­zywa się rokiem kosmicznym, aby wykonało ono pełny obieg całej Galaktyki.

Co to jest dysk Galaktyki?

Jak się przypuszcza, w mgławicach zawarta jest aż jedna dziesiąta masy całej Galaktyki.

Co to jest jądro galaktyki?

Dzięki radioteleskopom można sięgać dale­ko w głąb jądra Galaktyki. Samo centrum Galaktyki jest także źródłem niezwykle silnego promieniowania radiowego, znanego pod nazwą Sagittarius A, oraz pro­mieniowania rentgenowskiego.

Metodyka spiralna

Charakterystyka Metodyka spiralna - zakłada cykliczne realizowanie określonej sekwencji działań prowadzących do osiągnięcia rozwiązania docelowego.

Włosień spiralny

Trichinella spiralis Owen, rodzina Trichinellidae. Samica ma długość 3—4 mm, samiec 1,5 mm. Jest pasożytem wewnętrznym m.in. świni, szczura, lisa, rzadziej człowieka. Zarażenie następuje w wyniku zjedzenia półsurowego wieprzowego mięsa, w którym znajdują się otorbione larwy.

Pasożyt powoduje...

WŁOSIEŃ KRĘTY, włosień spiralny, pasożytniczy obleniec (nicień)

Należy do pasożytów poliksenicznych (wielodomowych), tzn. może występować u różnych gatunków mięsożernych lub wszystkożernych (Świnia, lis, kot, niedźwiedź, wilk, szczur, człowiek). Wszystkie stadia rozwojowe włośnia są pasożytnicze.

Jego cykl rozwojowy przebiega w przewodzie pokarmowym oraz...