GAIK

Maik, nowe lat(k)o, obchód święta triumfującejwiosny, wchodzący w cykl lud. obrzędów związanych z—> Wielkanocą i rozpoczynającym się nowym rokiem wegetacyjnym;znany w Polsce i w wielu in. krajach Europy (wróżnych o d m i a n a c h ) .

W Polsce g. miał 2 warianty: starszy, mający miejsce potopieniu —»...