Gagat

Gagat, z wł. gagate, z tac.

Gagat

Dżet, czarny bursztyn — dający się polerować, bardzo zwarty węgiel,jako amulet rozpowszechniony środek przeciwko szkodliwym wpływom, jak np. złemu spojrzeniu, truciznom, chorobom, niepogodzie.

W średniowieczu i w czasach nowożytnych ze względu na jego czarną (czerń) barwę symbol żałoby i dlatego...