Gabriela

Czytaj Dalej

GABRIELA BUNT 1800.

1776-1800), znany także jako Gabriel Pros-ser, głęboko wierzący niewolnik murzyński, miał zamiar wzniecić w hrabstwie Henrico (Wirginia) masowe powstanie niewolników, spodziewając się, że w ten sposób ustanowi w Wirginii niepodległe państwo murzyń­skie.

„MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ” - GABRIELA ZAPOLSKA

Gabriela Zapolska w swojej twórczości ukazywała portrety psychologiczne kobiet.

Gabriela Zapolska

Janowski) we Lwowie, gdzie zorganizowała wędrowny zespół aktorski („Teatr Gabrieli Zapolskiej”), z którym objeżdżała prowincję galicyjską (1907 i 1908), a w latach 1912-13 była kierownikiem literackim Teatru Premier W tym samym czasie publikowała felietony w „Słowie Polskim” (1908-09), a następnie w „Wieku Nowym” (do 1913).

Wilczomlecz "Gabriela"

Wilczomlecz 'Gabriela' to jedna z kilku odmian, uzyskanych z meksykańskiej Euphorbia x keysii.

MAKOWIECKA GABRIELA

MAKOWIECKA GABRIELA, ur.

PUZYNINA GABRIELA, z GUNTHERÓW, księżna

PUZYNINA GABRIELA, z GUNTHERÓW, księżna, ur.

BRACIA św. GABRIELA, Frères de l'Instruction Chrétienne de Saint Gabriel

Collin, Gabriel Deshayes et ses familles religieuses d'après des documents inédits, Bru 1924; F. Chupin, Gabriel Deshayes, fondateur des Frères de l'Instruction Chrétienne de Saint Gabriel, Pontchâteau 1929.

Dlaczego Gabriela Zapolska nazwała swą sztukę "Moralność pani Dulskiej" tragifarsą kołtuńską?

Sztuka Zapolskiej nosi podtytuł "tragifarsa kołtuńska". Uzasadnieniem jest treść utworu, która przedstawia nam typowe kołtuny, a więc ludzi obłudnych, zakłamanych, zacofanych, intelektualnie ograniczonych, pełnych sprzeczności, żyjących według schematów. Określenie to, oznacza kogoś będącego...

Gabriela Zapolska (1857 — 1921)

Urodziła się w Podhajcach na Wołyniu w rodzinie ziemiańskiej. Po nieudanym małżeństwie z porucznikiem gwardii carskiej zerwała ze swoim środowiskiem i rozpoczęła karierę aktorską, najpierw na scenachTamatorskich, potem zawodowych. W r. 1882 występowała w teatrze krakowskim. W 1889 r, wyjechała...