Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Gabon

  Gabon - dzięki złożom ropy i innych surowców - stał się pod rządami prezyden­tów Leo Mba (do 1967) i Alberta-Bemarda Bongo (od 1967) najbogatszym krajem tej części kontynentu.

GABON, Republika Gabońska, République Gabonaise

Państwo w środk. Afryce nad Oceanem Atlantyckim; w poł.XVIII w. osiedli tu Francuzi, którzy po wyprawach P.S. deBrazza (1874-83) zajęli całe t e r y t o r i um G.; 1886 zostało onoprzyłączone do Konga F r a n c , 1910 weszło w skład Franc.Afryki Równikowej; od 17 VIII 1960 G. stanowi niepodległepaństwo...