Futuryzm

Futuryzm

Czytaj Dalej

Narodziny i rozwój futuryzmu

Nazwa futuryzm (z łacińskiego futurus – przyszły) była obiet-nicą – lub groźbą! W latach 1910 – 1914 dojrzewa futuryzm rosyjski – proklamowany przez poetów i mala-rzy. W Rosji futuryzm rozrasta się, po-tężnieje.

Kto lubi futuryzm?

Futuryzm polski – zrodzony po futurystycznych proklamacjach Włochów i Rosjan – niebył kierunkiem całkowicie wtórnym. A przecież w pewnychpomysłach polski futuryzm dorównywał kroku zagranicy.

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - FUTURYZM (SKRAJNA AWANGARDA)

Futuryzm” −  pochwała energii −  odrzucenie przeszłości, patrzenie tylko w przyszłość −  pogarda dla dotychczasowych wartości −  fascynacja tym co nowe, cywilizacją, urbanizmem −  żądanie nowej estetyki, nowego ideału piękna związanego z cywilizacją i techniką −  oryginalność i wyjątkowość nawet za wszelką cenę −  odrzucali zasady gramatyki i interpunkcji uważając to ...

FUTURYZM

FUTURYZM, awangardowy kierunek lit. Manifesty futuryzmu polskiego (1921), głośny —» Nuż w bżuhu (1921).

Futuryzm

Pierwszym oficjalnym wystąpieniem futurystówbył głośny Manifest Futuryzmu, ogłoszonyprzez Marinettiego w paryskim "Le Figaro" 20 II 1909.

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - DADAIZM (SKRAJNY FUTURYZM)

Nie rozwinął się w Polsce (wojna była okazją do odzyskania niepodległości - nie była dla Polaków absurdem)

−  negowanie wszystkiego

−  wykpienie tego co było dotychczas wartością

−  odrzucenie ograniczeń składni, ortografii, gramatyki, interpunkcji - znamienie wolności absolutnej „Bełkot...

Futuryzm jako światopogląd (materialistyczny)

Odwieczny problem filozofii: „co jest pierwotną siłą sprawczą świata, materia czy duch?”,w XX stuleciu nie stracił na aktualności. Interesował nie tylko myślicieli, ale i ludzi sztuki.Gwałtowne przeobrażenia życia społecznego wymagały wyjaśnień. Gdzie znajduje się źródłozmian? Gdzie tkwi energia...

FUTURYZM

(łac. futurum przyszłość), kierunek w lite r a t u r z e i sztuce wyrosły z przekonania o koniecznościtworzenia nowej sztuki odpowiadającej dynamice XX w.,społ. tendencjom rewolucyjnym i aktywizmowi życia; korzystałm.in. z myśli filoz. H. Bergsona, F. Nietzschego,S. F r e u d a .

Początek f. datuje...