FUNDAMENT

W Biblii, poza znaczeniem realnym(1 Kri 7,9; Łk 6,48-49; Dz 16,26), częsty obraz działaniaBożego i ludzkiego, symbol dobrego początku (Hbr 6,1),podstawy i trwałości dzieła (Prz 10,25); w tekście hebr.idee te wyraża rdzeń jsď (oznaczający, podobnie j a k akadyjskieiszdu i arab. mwśd, umocnienie...

Fundament, posada, podwalina, podkład

pale fundamentowez masy betonowej, kładąc na nich f.