Fulbert

Czytaj Dalej

CAYRÉ FULBERT AA

ur. 23 VI 1884 w Mirandol-Bourgnounack. Tuluzy, zm. 23 X 1971 w Chanac (Lozère), Patrolog,przedstawiciel współcz. augustynizmu (II A l ) .

Do zakonu wstąpił 1902; święcenia kapł. przyjął 1912, poczym wykładał patrologię w seminariach zak. w Kadiköy (n.Bosforem) i w Płowdiwie, a od 1921 w Lowanium i...

Święty Fulbert

germ. volk- - lud i -berht - sławny; “który ma sławny lud”, “który pochodzi ze sławnego ludu”.Św. Fulbert, biskup (960 - 1028). Uczył się w szkole katedralnej w Reims. Jego mistrzem był Gerbert,późniejszy papież Sylwester II. Około 990 r. przybył do Chartres, gdzie tamtejszą szkołę katedralnąuczynił...

FULBERT z CHARTRES Św. bp.

ur. ok. 960 prawdopodobniew pn. Francji (Pikardia), zm. 10 IV 1028 w Chartr e s , filozof i teolog.

Studiował u G e r b e r t a z Aurillac (późniejszy pap. —> SylwesterII) w Reims; mianowany 990 kanclerzem kapitułyi kierownikiem szkoły w —» Chartres (I), zapoczątkowałokres rozwoju szkoły katedralnej (—»...

FULBERT

[960-1028], biskup Chartres, wybitny przedstawiciel kultury umysłowej i literackiej na przełomie X i XI w. Studiował w Reims u Gerberta [późniejszego papieża Sylwestra II], a następnie przeniósłszy się do Chartres, gdzie w r. 1006 powołany został na stolicę biskupią, stworzył tam poważny ośrodek...