Fryderyka

Czytaj Dalej

Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej

FRYDERYK II- król pruski, żyjący w latach 1712-1786 uważany jest za "prototyp filozofa" na tronie. Prusy stały się krajem tolerancji, bowiem Fryderyk tolerował w swym państwie wszystkie wyznania.

Walka Fryderyka I z papiestwem i komunami lombardzkimi

Fryderyk Barbarossa znajdował się wówczas u szczytu potęgi, mając po swojej stronie niemal całe Niemcy i stojąc mocną stopą we Włoszech.

Społeczeństwo Prus za panowania Fryderyka II (1740-1786)

Fryderyk II dążył do podporządkowania Kościoła państwu, przekształcenia kleru katolickiego w urzędników państwowych, lojalnych wobec Rzymu, lecz pruskiej dynastii. Fryderyk II lubił mawiać: „W moim państwie każdy na swój sposób umie być szczęśliwy”. ) "Fryderyk II" wyd.

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - PIERWSZA WYPRAWA FRYDERYKA I DO WŁOCH

Za cenę wydania Arnolda z Brescii, który w czasie działań wojennych dostał się w ręce niemieckie, udało się Fryderykowi doprowadzić do porozumienia z papieżem i uzyskać jego zgodę na koronację niebawem odbytą (18 VI 1155X.

Prusy w okresie rządów Fryderyka Wilhelma I

– jako Fryderyk I – na „króla w Prusach”, a swą skromną rezydencję berlińską rozbudował i upiększył wzorem Wersalu Ludwika XIV.

Księstwa Rzeszy i Prusy na początku panowania Fryderyka Wilhelma II

Margrabia badeński Karol Fryderyk połączył Dolną i Górną Badenię. Fryderyk Wilhelm II rozluźnił trochę dyscyplinę pruską związał się z bractwem różokrzyżowców.

RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - KRUCJATA FRYDERYKA II

Jako małżonek dziedziczki korony jerozolimskiej, odbył Fryderyk II koronację w świeżo odzyskanej Jerozolimie, mimo manifestacyjnej absencji 'duchowieństwa i znacznej części wasali świeckich, (1229).

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - PLANY SYCYLIJSKIE FRYDERYKA I

  O nowej linii polityki cesarskiej we Włoszech świadczył również układ Fryderyka z bezdzietnym królem Sycylii — Wilhelmem II.

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - ZATARG FRYDERYKA II Z PAPIESTWEM

Kiedy więc ostateczny termin podjęcia krucjaty nie był przez Fryderyka dotrzymany, papież rzucił nań klątwą.

Prusy w okresie rządów Fryderyka II

  Fryderyk II zwany Wielkim władał on Prusami od 1740 r. Fryderyk II dokonał dokonał wielu reform wewnętrznych. Fryderyk II Wielki zdobył sławę króla filozofa.

ORDER WOJSKOWEJ ZASŁUGI KAROLA FRYDERYKA (Militar-Karl Friedrich Verdienst Orden)

Karola Fryderyka, nadawane za męstwo, wierność i przywiązanie.

Dokonaj charakterystyki systemu Fryderyka Herbarta

SYSTEM TRADYCYJNY

Herbertowski oprac. został na przełomie XVIII I XIX w. przez niem. psychologa i pedagoga na dorobku teoretycznym etyki i psychologii. Zakładał on, że proces nauczania dominuje nad procesem uczenia się. Etyka miała wyznaczać cele wychowawcze, a psychologia drogi i środki wiodące do...

FRYDERYKA

Friderike, operetka (Berlin 1928) Franza Lehara; libretto: Ludwig Herzer i Fritz Lóhner-Beda; rzewne dzieje młodzieńczej miłości Goethego do Fryderyki, córki Briona, pastora w Sesenheim.

Działalność i poglądy pedagogiczne Jana Fryderyka Herbarta (1776-1841)

W 1794 roku wysłany przez ojca na studia prawnicze do Jeny zaprzyjaźnił się z Fryderykiem Schillerem , który w tym czasie napisał „Listy o wychowaniu estetycznym” i pod jego wpływem zaczął się interesować zagadnieniami pedagogiki i filozofii.

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina

W 1934 port lotniczy został przeniesiony z Pola Mokotowskiego na Okęcie. W 1965­-69 wg proj. Krystyny Król-Dobrowolskiej i Jana Dobrowolskiego wzniesiono Między­narodowy Dworzec. Już po 10 latach okazał się za mały. „Okęcie II", wykonane przez niemiecką firmę „Hochtlef", od 1992 obsługuje ruch...