Fryderyk Engels

Fryderyk Engels

Czytaj Dalej

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Gnoseologia

Jak pisał Engels, od tego, od czego zaczyna się historia, musi zacząć się również tok myśli o historii, tok myśli „uwolniony od zawadzających przypadkowości”.

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Antropologia

Marks i Engels twierdzili,  że człowiek jest zarazem jednostką przyrodniczą i społeczno-historyczną. „Ta <> - pisali Marks i Engels - może oczywiście być zniesiona tylko przy dwóch praktycznych przesłankach.

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Moralność

      Marks i Engels wyrażali przekonanie,  że  źródłami moralności są: warunki materialnego  życia społeczeństwa,  środowisko geograficzne, czynniki biologiczne, czynniki psychologiczne.

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Ontologia

„Materia jako taka - pisał Engels - jest czystym tworem myśli i abstrakcją.

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - FRYDERYK NIETZSCHE

Niemiec. Był czołowym filozofem okresu. Stworzył on filozofię zwaną nitzscheanizmem. Była to filozofia optymistyczna. Optymizm polegał na rzeczywistości w rękach człowieka. Zakładała ona:

1.   kult indywidualizmu, nadczłowieka

Jednostką słabą i pesymistyczną należy pogardzać, a wręcz...

Fryderyk II - Informacje Ogólne

Fryderyk II kontynuuje reformy swego poprzednika, czyli ojca Fryderyka Wilhelma I. Dnia 31 maja 1740 roku zmarł liczący 51 lat król-kapral Fryderyk Wilhelm, a jego miejsce zajął 28-letni Fryderyk II.

LEWESTAM FRYDERYK HENRYK

LEWESTAM FRYDERYK HENRYK, ur.

FRYDERYK I BARBAROSSA

legenda ta łączy się często z mitami millenarystycznymi, związanymi z osobą Fryderyka II, „cesarza końca czasów". Fryderyka I klęczącego u stóp papieża Aleksandra III w 1177 w Wenecji.

FRYDERYK II HOHENSTAUFEN

Jego liber Augustialis, nowy kodeks praw, złagodził i usprawnił postępowanie karne; Fryderyk stworzył sprężystą biurokrację i uzdrowił finanse. Fryderyk I Barbarossa.

FRYDERYK II HOHENZOLLERN

Wielki Fryderyk kronika dramatyczna (1910) Adolfa Nowaczyńskiego.

SKARBEK Fryderyk, hrabia

SKARBEK Fryderyk, hrabia (od 1846), ur.

Fryderyk Chopin

Fryderyk był cudownym dzieckiem. Fryderyk Chopin spoczął na paryskim cmentarzu Pere Lachaise, w pobliżu grobów nieco wcześniej zmarłych włoskich kompozytorów Donizettiego i Cherubiniego.

Fryderyk I Barbarossa

Jednak Fryderyk I daleki był od popierania idei społecznych Arnolda z Brescii. Fryderyk pojmał Arnolda z Brescii, który w wyniku konfliktu z senatem opuścił Rzym. Fryderyk w 1155 r.

Fryderyk II

Fryderyk wiedział, że śmiertelnym wrogiem cesarstwa jest papiestwo, ale doceniał potęgę przeciwnika, nie wdając się w otwarty konflikt z kurią. Bunt ten stłumił Fryderyk przy pomocy książąt niemieckich już w 1235 r.

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - FRYDERYK II U WŁADZY

  Fryderyk II, mimo poparcia papieskiego, w swej walce o koronę natrafiał w Rzeszy na poważne trudności. Dzięki niej mógł Fryderyk II odbyć w r.

ALEMBEK FRYDERYK ks.

ur. 13 X 1598 we Lwowie, zm. 1672 w Przemyślu, Historyk. W 1624 przyjął święcenia kapł. ; studiował w Akademii Krak., 1634 uzyskał doktorat, po czym był dziekanem kapituły w Przemyślu.

Na zlecenie synodów przemyskich 1636 i 1641 odbył generalną wizytację i opracował Liber status ecclesiarum...

BARTSCH, Barscius, Barszcz FRYDERYK SJ

ur. 1552 w Braniewie, zm. 26 XI 1609 w obozie pod Smoleńskiem, Kaznodzieja, teolog.

Do zakonu wstąpił 1572 w Rzymie po ukończeniu studiówfiloz. w Collegium Romanům; teologię studiował w Wiedniu;1582-92 był rektorem kolegium w Braniewie, gdzie także kierowałseminarium diec., alumnatem pap., konwiktem...

BELOW FRYDERYK WILHELM

ur. 15 III 1822 w Rawiczu, zm. 19 VII 1895 w Poznaniu, Grawer i medalier.

Syn Niemca i Francuzki; prowadził w Poznaniu własną pracownięi podpisywał się jako rytownik; wykonał wiele pieczęcipar., konsystorskich i arcybiskupich; był również twórcą medalikośc. i nar., rzeźb z metalu i drewna oraz...

BYSTRZYCKI JOWIN FRYDERYK SJ

ur. 6 III 1737 w Wypychach(k. Zambrowa), zm. 10 VII 1821 w Warszawie, Matematyk,astronom.

Wstąpiwszy 1758 do zakonu, otrzymał wykształcenie matematyczno-astronomiczne; 1769 przyjął święcenia kapł.; po kasaciezakonu 1773 był astronomem król. na dworze StanisławaAugusta oraz do 1794 egzaminatorem...