Front zachodni

Czytaj Dalej

Działania wojenne w latach 1914 - 1916 na froncie wschodnim i zachodnim

Szczególnie pogorszyło to sytuację Rosji, która musiała wysłać kilka korpusów na front rumuński oraz wydłużyć poważnie linię frontu.

List z frontu zachodniego

5. IX. 1914 r.

Marie !

Piszę do Ciebie z pod Paryża. Generał Joseph Joffre skoncentrował tu swoje wszystkie wojska i siły. Jutro mamy zamiar uderzyć na nieosłonięte prawe skrzydło armii niemieckiej. Dowiedzieliśmy się iż naczelne dowództwo niemieckie, chcąc uniknąć zagrożenia, wydało swoim...

Hunowie i koniec cesarstwa zachodniego

Przez tysiące lat świat zachodni był widownią zapasów między Aryjczykami, Semitami i ciemnowłosą ludnością pierwotną, a tylko bardzo rzadko (wyjątek stanowi etiopska inwazja w Egipcie) pomiędzy walczących wciskały się ludy czarne na południu, a mongolskie na dalekim wschodzie.

Ewolucja i „kryzys" zachodniej tradycji prawnej

Pozostałe sześć cech charakterystycznych zachodniej tradycji prawnej uległo w ostatnich dekadach naszego stulecia istotnemu osłabieniu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Postrachy zachodnie

Klasycyzm zachodnioeuropejski, łączony z twórczością tak różnych autorów, jak: w AngliiThomas Stearns Eliot (1888 – 1945), we Francji Paul Ciaudel (1868 – 1955), Paul Yaléry(1871 – 1945) czy Jean Cocteau (1889 – 1963), był  i n t e l e k t u a l n ą  r e a k c j ą  naświatopoglądy wywrotowe, burzycielskie, antytradycjonalistyczne.

Rodzaje frontów atmosferycznych

Front zokludowany - powstaje w wyniku nałożenia się frontu zimnego na wolniej przesuwający się front ciepły.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - ZAKUP LUIZJANY

Jednym z najważniejszych wydarzeń w budowie potęgi terytorialnej Stanów Zjednoczonych był zakup Luizjany. W ten sposób USA powiększyło się o ponad 1300 tys. km2 , na których obszarze powstało 13 nowych stanów. Luizjana od 1682 r. należała do Francji, następnie na mocy traktatu paryskiego (10.02.1763r.)...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - WOJNA Z ANGLIĄ I KWESTIA KANADY

Anglicy wycofali swe wojska z rejonów północno-zachodnich USA, zrezygnowali też z żądania utworzenia indiańskiego państwa buforowego, ale otrzymali prawo żeglugi na Missisipi.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - FLORYDA

W rezultacie traktatu z 1763 r. Hiszpania przekazała Florydę Anglii, ale na mocy traktatu wersalskiego obszar ten wraca do Hiszpanii. Gdy Amerykanie nabywają Luizjanę rozpoczyna się międzynarodowa rywalizacja o Florydę z udziałem: Hiszpanii, USA, Anglii, Francji i Rosji. Amerykanie uważali, że Floryda...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - REWOLUCJA NIEPODLEGŁOŚCIOWA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ (1810 - 1825)

Przyczyny:

dekadencja systemu kolonialnego w sferze ekonomicznej i społeczno-politycznej

protest elit miejscowych i oligarchii, które same chciały decydować o rozwoju ekonomicznym i korzyściach z niego płynących

ideologia Oświecenia i przykład dwóch wielkich rewolucji:...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - DOKTRYNA MONRO'EGO

Doktryna ta to orędzie prezydenta USA wygłoszona w Kongresie 02.12.1823 r. Najistotniejsze trzy stwierdzenia:

kontynent amerykański nie może być już odtąd uważny za teren przyszłej kolonizacji europejskiej

system polityczny mocarstw europejskich jest zasadniczo odmienny od amerykańskiego i...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - EKSPANSJA TERYTORIALNA USA

Teksas – początkowo stanowił część meksykańskiej koloni Hiszpanii. 15.09.1829 r. meksykański prezydent Vincente Guerrero zniósł niewolnictwo na całym obszarze Meksyku, czemu amerykańscy kolonialiści nie chcieli się podporządkować. Pierwsza rewolta Edwarda (1825) została szybko stłumiona...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE WOJNY SECESYJNEJ (1861 - 1865)

Konflikt między „wolną” północą i „niewolniczym” południem. Na północy rozwinięty przemysł, na południu rolnictwo. Rozpad Stanów Zjednoczonych na dwa państwa rozpoczął się 20.12.1860 r., kiedy secesję ogłosiła Karolina (?) Pd. W 1861 r. powstają Skonfederowane Stany Ameryki zwane Konfederacją...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - POWSTANIE KONFEDERACJI KANADYJSKIEJ

W listopadzie 1837 r. wybucha zbrojne powstanie w Kanadzie zorganizowane przez stowarzyszenie „Les Patriotes”. Domagano się zreformowania administracji kolonialnej i przyznania większych uprawnień prowincji. USA wspierało Kanadę tocząc walki z wojskami brytyjskimi. W 1839 r. wznowiony został zatarg między...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - PRAKTYKA FEDERACYJNA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

Ideę jedności Ameryki Łacińskiej należy wiązać z nazwiskiem Simona Bolivara, który uważał, iż istnieją dogodne warunki, by stworzyć jeden naród. Szybko jednak zdał sobie sprawę, że utworzenie jednej republiki jest niemożliwe, przewidywał jednak utworzenie się państw narodowych, połączonych...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - SPRAWA KUBY

Rząd amerykański postanowił, że nie dopuści, by Kuba trafiła w ręce Anglii lub Francji. USA chciało również przejęcia Dominikany. Stany Zjednoczone chciały kupić Kubę za 100 mln dolarów, ale propozycja została z oburzeniem odrzucona przez Hiszpanię. Także wyprawy na Kubę zorganizowane przez Narcizo...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - RYWALIZACJA USA I WLK. BRYTANII W AMERYCE ŚRODKOWEJ

Anglia po upadku kolonializmu hiszpańskiego zaczęła coraz bardziej ingerować w Amerykę Środkową. Kolumbia obawiając się Anglii podpisała układ z USA. Anglii zawarła z USA układ, że żadna ze stron nie będzie „okupować”, „kolonizować” lub sprawować protektoratu nad żadną częścią Ameryki...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - DOMINIKANA

Republika Dominikany powstała w 1844 r. przez oderwanie się od Haiti części terytorium. Haiti jednak nękało najazdami Dominikanę, która zwróciła się do Hiszpani o przejęcie protektoratu nad państwem. Wybuchło jednak powstanie niepodległościowe i Dominikana ponownie odzyskała niepodległość...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - INTERWENCJE FRANCUSKIE W MEKSYKU

Pierwsza interwencje tzw „wojna o ciastka” – powodem były złożone reklamacje przez obywatela francuskiego prowadzącego cukiernię w mieście Meksyk, który uważał, że w trakcie zamieszek poniósł wielki straty. Wojska francuskie uderzyły na Meksyk w listopadzie 1838 r. Pokój podpisano 21.03.1839 r...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - RYWALIZACJA W REJONIE LA PLATY

Rywalizacja o Urugwaj zwany Banda Oriental między Republiką Argentyny i cesarstwem Brazylii. Do walki wmieszały się również Wielka Kolumbia i Paragwaj. Pretekstem do interwencji w sprawy Urugwaju były walki między blanco (białych, czyli konserwatystów) i colorados (kolorowych, czyli liberałów). W 1839 r...