Front wschodni

Czytaj Dalej

Działania wojenne w latach 1914 - 1916 na froncie wschodnim i zachodnim

Front wschodni. Szczególnie pogorszyło to sytuację Rosji, która musiała wysłać kilka korpusów na front rumuński oraz wydłużyć poważnie linię frontu.

Rodzaje frontów atmosferycznych

Front zokludowany - powstaje w wyniku nałożenia się frontu zimnego na wolniej przesuwający się front ciepły.

Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica wschodnia

W wyniku rozpadu ZSSR wschodnia granica polski stała się granicą polsko- litewską, polsko-białoruską i polsko-ukraińską a nienaruszalność granic i brak roszczeń terytorialnych potwierdzono w podpisanych deklaracjach.

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - ASEAN

Utworzone zostało na podstawie umowy zawartej w Bangkoku w roku 1967.Założycielami były: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia. W roku 1984 przystąpiło Brunei. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy w dziedzinie gospodarczej, socjalnej, nauki, techniki, i administracji. Siedzibą...

Partie polityczne w Europie Środkowo - Wschodniej – cechy modelowe

Istnieją cztery typy partii w EŚW, ze względu na genezę: wywodzące się ze starego reżimu, reaktywowane, wywodzące się z szerokich frontów antykomunistycznych, tworzone całkiem od nowa.

Rodziny partii politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

Koncepcje rodzin partii Europy Środkowej i Wschodniej' są obciążone - z punktu widzenia badań komparatystycznych - trzema mankamentami; są zbyt rozbudo­wane, nie stosują do wszystkich przypadków jednakowych kryteriów (prócz typu ideologii uwzględnia się niekiedy - ale nie zawsze - miejsce zajmowane w prze­strzeni politycznej, styl działania lub związek z określoną grupą społeczną) i nie uwzględniają ideologicznej ewolucji partii ...

Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Pierwsza: wybory otwierające, druga: proces dezintegracji frontów antykomunistycznych przy jednoczesnej zwycięskiej passie antykomunistycznej prawicy zakończona przedterminowymi elekcjami 1991-92 (Albania, Bułgaria – tam dopiero wtedy komuniści przegrywają, Chorwacja, Czechy, Estonia, Polska, Słowacja, Słowenia).

CHARAKTERYSTYKA RYNKU WYBORCZEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ.ROZMIAR I OTWARTOŚĆ RYNKU WYBORCZEGO

A. ROZMIAR - Generalnie następuje tendencja zmniejszania rozmiaru (czyli ilości partii na arenie parlamentarnej – Węgry ’90 i ’94 – 7, obecnie 4; Czechy – z 8 do 5, Serbia, Albania etc.).

Duży rynek (przeciętnie więcej niż 7 reprezentowanych w parlamencie partii): Chorwacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja...

Typy systemów partyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej

Wszystkie mają wielopartyjny format, z tym jednak, iż w niektórych obserwujemy inklinację w kierunku modelu rywalizacji dwublokowej (zwłaszcza na poziomie parlamentarnym) w warunkach występowania relatywnie mniejszej liczby partii relewantnych, skłonnych do stosowania właśnie strategii blokowych (np...

Wzorce rywalizacji gabinetowej w Europie Wschodniej

Czynnikiem osłabiającym tempo instytucjonalizacji wschodnioeuropejskich systemów par­tyjnych jest też duża zmienność oferty wyborczej, pociągająca za sobą wielość wariantów koalicyjnych.

Europa Środkowa I Europa Środkowo-Wschodnia – Pojęcie i Rola w stosunkach międzynarodowych

Natomiast wyraźnie wyodrębniła się Europa Środkowo- Wschodnia (Czechy, Polska, Węgry, Słowacja), które wyraźnie różnią się od Europy Wschodniej, lecz w znacznym stopniu ustępują cywilizacyjnie Europie Zachodniej.

KARACZAN WSCHODNI

Typ: Arthropoda (stawonogi)

Podtyp: Antennata (czułkowce)

Gromada: Insecta (owady)

Podgromada: Pterygota (owady uskrzydlone)

Rząd: Blattoidea (karaczany)

Bardzo rzadko spotykany w środowisku wolnym, częściej w domostwach i zabudowaniach gdzie znalazł idealne warunki życia. Jest bardzo trudny do...

KARACZAN WSCHODNI - Układ ruchu

W skład układy ruchu wchodzą członowane nogi oraz dwie pary skrzydeł pochodzenia błoniastego.

Nogi składają się z kilku członów połączonych stawami. Są to: biodro, krętarz, udo, goleń i złożona z kilku członów stopa, zakończona pazurkami.

Z tułowiem zestawiają się narządy ruchu w postaci...

KARACZAN WSCHODNI - Układ nerwowy

W skład układu nerwowego wchodzi ośrodkowy układ nerwowy, układ obwodowy i współczulny. W skład układu ośrodkowego wchodzi zwój nadgardzielowy, czyli mózgowy oraz brzuszny łańcuch nerwowy. W mózgu wyróżnia się przedmóżdże unerwiające oczy proste i złożone; śródmóżdże unerwiające czułki oraz...

KARACZAN WSCHODNI - Narządy zmysłów

Narządami zmysłów dotyku i powonienia są różnorodne szczecinki i włoski rozmieszczone na czułkach, a także głaszczkach i odnóżach gębowych.

Długie,. Wieloczłonowe i szczeciniaste czułki w ilości jednej pary stanowią przekształconą pierwszą parę embrionalnych kończyn. Odchodzą one z okolic...

KARACZAN WSCHODNI - Układ pokarmowy

Układ pokarmowy karaczana, położony pod sercem, jest stosunkowo długi i podzielony na trzy części - jelito przednie, środkowe i tylne. Pierwsza część jelita przedniego, sięgającego do końca tułowia, jest dobrze umięśniona gardziel przechodząca w okolicy obrączki okołoprzełykowej w następna...

KARACZAN WSCHODNI - Układ krwionośny

Układ krwionośny karaczana jest typu otwartego, krew krąży więc szczelinami mieszanej jamy ciała, częściowo naczyniem grzbietowym. Naczynie to składa się z rurkowatej aorty położonej w tułowiu i doprowadzającej krew do głowy, oraz wydłużonego serca, mieszczącego się niemal w całości w odwłoku...

KARACZAN WSCHODNI - Układ oddechowy

Układ oddychania zbudowany jest z systemu połączonych z sobą rurek o różnym przekroju w zależności od położenia, oplatających i wnikających do różnych narządów, którym oddają tlen droga osmozy. Rurki te zwane tchawkami pochodzą z nabłonka ektodermalnego i wysłane są wewnątrz chitynowym oskórkiem...

KARACZAN WSCHODNI - Układ wydalniczy

Układ wydalniczy tworzą cewki Malpighiego w ilości około stu rureczek, na wolnym końcu ślepo zakończonych i otwierających się w końcowej części przewodu pokarmowego. Wybierają one zbędne produkty przemiany materii drogą osmozy bezpośrednio z krwi wypełniającej jamę ciała.