GRAEBNER FRITZ

Schmidt, Fritz G. Fritz G. März 1977, Anth 72(1977) 1-55; tenże, On the Role of Fritz G. Henninger, Fritz G. Geburtstag von Fritz G.

Fritz HAARMANN

Fritz, szóste dziecko tej niedobranej pary,był ulubieńcem matki, ojca zaś od dzieciństwa nienawidził, prawdopodobnie dlatego, że tenusiłował wychować go na mężczyznę, nakłaniał do zabaw z innymi chłopcami, zalecałodwagę, a nawet nieco brutalności. Fritz natychmiast ukradł cały utarg, towar i wyposażenie.

HOCHWÄLDER FRITZ

Thieberger, Macht und Recht in den Dramen Fritz H. Vogelsang, Das klassizistisches Ideendrama Fritz H. Wellwarth, Fritz H. Loram, Fritz H. Bortenschlager, Der Dramatiker Fritz H.

Historia Myśli Ekonomicznej - Życie i twórczość: George J. Stigler oraz Fritz Machlup

Fritz Machlup zaczął badania nad pomysłami nowatorskimi oraz nauką w 1950 roku. Fritz Machlup miał bardzo duży wpływ na rozwój ekonomii przez wkłady w prawie każdej dziedzinie oraz przez krytyczne i szczegółowe wyjaśnienia metodologii, teorii i polityki.

FRITZ, Frycz, JAN MIKOŁAJ, pseud. Fr. Nadmeński

FRITZ, Frycz, JAN MIKOŁAJ, pseud.

Fritz Jules Roethlisberger

Fritz Jules Roethlisberger (1898-1974) był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli szkoły stosunków międzyludzkich nazywanej inaczej szkołą behawioralną, która dominowała w latach 1930 - 1950.

Fritz SAFFRAN i Erich KIPNIK

Fritz Saffran był młodym i powszechnie lubianym kierownikiem – jak byśmy dziśpowiedzieli – dużego sklepu meblowego firmy „Platz i Spółka” w mieście zwanym wówczasRastenburg, czyli w dzisiejszym Kętrzynie.

FRITZ-X, Xl - bomba

Niemiecka zdalnie sterowana bom­ba lotnicza, była znana również jako FX 1400. Prace konstrukcyjne roz­poczęły się w 1939 r. Do 1400-kilo-gramowej bomby przeciwpancernej SD 1400 doczepiono 4 niewielkie skrzydła oraz statecznik sterowany za pomocą mechanizmu radiowego. Bomba mogła być również sterowa­na...

SAUCKEL FRITZ (1894-1946) - polityk

Członek nazistowskiej partii NSDAP od 1923 r., gauleiter Turyngii, od 1933 r. był równocześnie namiest­nikiem Rzeszy (Reichsstatthalter) w Turyngii. Od 1942 r. generalny pełnomocnik Rzeszy ds. zatrudnie­nia, opracował projekt wykorzysta­nia przymusowych robotników w gospodarce Niemiec i był odpo­wiedzialny za...

ALTER FRITZ

Nm., 'Stary Fryc', przydomek króla Prus, Fryderyka II Hohenzollerna (zob.), zwanego Fryderykiem Wielkim.

FLIEDNER FRITZ

ur. 10 VI 1845 w Kaiserswerth k.Dusseldorfu, zm. 26 IV 1901 w Madrycie, syn Theodora.

Studiował teologię w Halle i Tybindze; jako diakon byłk a p e l a n em wojskowym w czasie wojny prus.-austr. (1866);ordynowany (1867) na pastora, podróżował w celach ewangelizacyjnychpo Włoszech (1867) i Hiszpanii (1869);...

FRITZ SAMUEL SJ

ur. 9 IV 1 6 5 4 w Trutnovie (Czechosłowacja),zm. 2 0 I I I 1 7 2 5 w J e b e r o s ( P e r u ) , misjonarz.

Odbywszy studia filoz. 1 6 7 2 - 7 3 na Uniw. Karola w Pradze,wstąpił do zakonu w Brnie; 1 6 8 0 - 8 3 studiował teologięw Ołomuńcu i przyjąwszy święcenia kapł. wyjechał 1 6 8 4 namisje do...