Friedrich List

Friedrich List

Czytaj Dalej

LIST Georg Friedrich (1789 - 1846)

List przezdługie lata borykał się z problemami finansowymi, co w połączeniu z kłopotami naturyosobistej doprowadziło do samobójstwa, które popełnił 11 listopada 1846 roku.

Przyklad listu

 

Zakopane, den 30.04.2006

Liebe XXX,

Herzliche Grüße aus Zakopane im polnischen Tatra-Gebirge.

Das Wetter ist toll:Die Some scheint die ganze Zeit.Gestern waren es 20oC!

Wir(mein Bruder und ich)machen vielz Wanderungen;gestern waren wir auf dem Berg Gubałówka.Wir sind mit einer Bengbahn hochgefahren.Der Beng...

LIST WILHELM (1880-1971) - feldmarszałek

Oficer niemiecki, uczestnik I woj­ny światowej. Od 1923 r. służył w Reichswehrze. Po zajęciu Austrii przez Niemców w 1938 r. dowodził niemieckimi wojskami na terenie te­go kraju. W czasie wojny z Polską we wrześniu 1939 r. dowodził nie­miecką 14 armią w składzie Grupy Armi i „Południe" (Heeresgruppe...

PAULUS FRIEDRICH (1890-1957) - feldmarszałek

Od 23 listopada znalazła się w okrążeniu wojsk radzieckich.

List intencyjny

Druga strona, przyjmując ten list, jeszcze umowy nie zawiera, lecz jego odwołanie przez osobę, która go składała narusza dobre obyczaje. List ten zastrzega poufne informacje i należy tego przestrzegać. List intencyjny to może być też umowa.

List kredytowy

  List kredytowy będący dokumentem akredytywy banku, jest wystawiany na specjalnych i trudnych do podrobienia formularzach, a następnie wręczany beneficjentowi akredytywy, który przedstawia go osobiście w banku zagranicznym, aby otrzymać wypłatę.

Hegel Georg Wilhelm Friedrich

  Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), filozof niemiecki, twórca idealistycznego systemu obejmującego wszystkie działy filozofii.

List do redakcji, głos opinii publicznej, odpowiedź redakcji

Tymczasem lektura rubryk gazeto­wych im poświęconych pozwala dopatrywać się zawsze większych lub mniej­szych ingerencji adresatów nie tylko w kształt językowy listów (bądź wypo­wiedzi telefonicznych) - bardzo podobnych do siebie stylistycznie, ale tak­że w ich treść. listów z prośbami o porady specja­listów (np.

Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB

  Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie lotniczym. List ten jest wystawiany przez przewoźnika w języku angielskim.

List rekomendacyjny

Większość listów opisuje dyspozycje rekomendowanego, podkreślając motywację i cechy osobowości, podczas gdy czytający te listy często preferują opis konkretnych zachowań kandydata.

Tadeusz Peiper - List

Lecz gdzież są kanały poetów którymi na łodziach z twoich słów mógłbym przesłać ci to światło, list w kopercie z dzwonów.

Georg Friedrich Hegel (1770 – 1831)

Dzieła:

„Fenomenologia ducha”

„Nauka logiki”

„Zasady filozofii prawa”

„Filozofia dziejów”

Intencją Hegla było wypracowane takiej perspektywy, w której człowiek jako byt wolny mógłby odnosić się i odnajdować w rozumnym – obiektywnym porządku rzeczywistości; by mógł wolność...

Biografie fizyków - Gauss Carl Friedrich

(1777-1855), Matematyk niemiecki, jeden z najwybitniejszych matematyków w dziejach świata, zajmował się ponadto fizyką teoretyczną, geodezją i astronomią sferyczną, od 1807 do śmierci był profesorem matematyki w Getyndze i dyrektorem tamtejszego obserwatorium astronomicznego.

Pierwsze prace dotyczyły...

Biografie fizyków - Lenz Henrisch Friedrich Emil

(1804-1865) Fizyk rosyjski niemieckiego pochodzenia. Od 1836 roku profesor uniwersytetu w Petersburgu. Prace głównie z zakresu elektryczności; m.in. w 1833 roku sformułował tzw. regułę Lenza, a w 1842 roku sformułował prawo określające ilość ciepła wydzielanego przez przewodnik podczas przepływu...

List z frontu zachodniego

5. IX. 1914 r.

Marie !

Piszę do Ciebie z pod Paryża. Generał Joseph Joffre skoncentrował tu swoje wszystkie wojska i siły. Jutro mamy zamiar uderzyć na nieosłonięte prawe skrzydło armii niemieckiej. Dowiedzieliśmy się iż naczelne dowództwo niemieckie, chcąc uniknąć zagrożenia, wydało swoim...

Dear Sam - List do przyjaciela

Many thanks for your letter. Firstly I want to apologize for not having written for so long. I`m sorry to hear you`re in hospital. No one told me that you`re there.

Anyway, you asked me about my holiday. Well! Everything would have been fantastic if we hadn`t had such a terrible weather. Most of the time it was...

List z wakacji

Dear Michel

I'm in France. We have now holidays. How are you? Are you too have holidays? In France, in Paris I am since last Monday. I'm living in a Kingdoom Hotel next to Eifel tower. It's an impressive view.

The weather is good. Is's perfect for visit this romantic country. I have been to Luwr, on the Eifel...

List do kolegi w Niemczech

Lieber Hans,

Ich möchte Dich herzlich begrüßen. Wie geht es Dir? Es hat mir in München sehr gut gefallen. Ich finde, daß das Wetter in München sehr schön ist; in Lodz hagelt und regnet es seit vorgestern.

Einen besonderen Eindruck hat auf mich das Fußballspiel gemacht. Bayern hat sehr gut gespielt. Ich bin sehr...

List żelazny dla oskarżonego oraz list żelazny dla świadka i biegłego

282§ l list żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony: 1.

List zastawny

Warunki te powinny też stwierdzać czy oprocentowanie z listów zastawnych jest oprocentowaniem stałym czy zmiennym. Emitentem listów zastawnych może być tylko bank hipoteczny.