Anna Frank

Ponura codzienność Otto Frank zgromadził spore zapasy żywności w puszkach i innych artykułów niezbędnych dó życia, jednak po pewnym czasie rodzina musiała polegać na tym, co zdołali im dostarczyć uczynni koledzy z biura.

Państwo franków

W omawianym przez nas okresie rozróżniamy dwie grupy plemion frankijskich: * franków salickich, zamieszkałych w pobliżu Morza Północnego, * franków rypuarskich, których siedziby znajdowały się głównie na prawym brzegu środkowego Renu.

Frank Lloyd Wright

Connovera budującej domy oraz udział w zajęciach na uniwersytecie w Wisconsin 1887 Wyjazd z Wisconsin do Chicago; rozpoczęcie pracy dla firmy Addler and Sullivan 1889 Projekt własnego domu i pracowni w Oak Park w Illinois 1893 Rozstanie z firmą Addler and Sullivan, działalność samodzielna 1901 Budowa Davenport House 1902 Budowa Fricke House i Willits House 1904 Budowa Martin House i najbardziej okazałego spośród tak zwanych „prairie house" - Dana House w ...

PAŃSTWO FRANKÓW - ZJEDNOCZENIE FRANKÓW PRZEZ CHLODWIGA

Katolicyzm stwarzał poza tym platformę porozumienia między królem Franków a cesarzem rezydującym w Konstantynopolu. Osadnicy franki j scy, składający się w olbrzymiej większości z wolnych wojowników, wzmocnili znacznie element drobnych rolników.

Chrzest Franków

W VI wieku odbywanostąd liczne pielgrzymki do Rzymu i rozwinięto żywe kontakty frankońskich królów i galijskich biskupówz papieżami.

Państwo Franków - Panowanie Chlodwiga. Państwo Merowingów

król Teodoryk w przymierzu z Sasami rozbił w bitwie nad Unstrutą państwo Turyngów i większą jego część przyłączył do państwa Franków Bawarowie utrzymali swoja niepodległość za cenę uznania zależności od potężnych Merowingów

Ustrój społeczny i polityczny Franków w okresie merowińskim

Wydarzenie to przeciwstawiło Franków, jako obrońców prawdziwej wiary, heretyckim Gotom i Burgundom. Rekrutowali się oni zarówno z Rzymian, jak i Franków.

PAŃSTWO FRANKÓW - FRANKOWIE

W omawianym przez nas okresie rozróżniano dwie grupy plemion franki j skich, a mianowicie: Franków Salickich zamieszkałych w pobliżu Morza Północnego oraz Franków Rypuarskich, których siedziby znajdowały się głównie na prawym brzegu środkowego Renu.

PAŃSTWO FRANKÓW - USTRÓJ SPOŁECZNY FRANKÓW

prawu zwyczajowemu Franków Salickich, możemy odtworzyć sobie życie tego społeczeństwa. Liczbowa przewaga tych wzmianek skłaniała niektórych badaczy do wyciągnięcia wniosku, jakoby w ekonomice ówczesnych Franków hodowla odgrywała przeważającą rolę.

PAŃSTWO FRANKÓW - PATRYMONIALNE PAŃSTWO FRANKÓW

Pagus dzielił się na mniejsze okręgi zwane setkami (centena), ponieważ początkowo pokrywały się one z terenem osiedlenia setki wojowników frankijskich wraz z ich rodzinami.

PAŃSTWO FRANKÓW - POWSTANIE PAŃSTWA KOŚCIELNEGO

Longobardowie, którzy ulegli przemocy, nie myśleli jednak o rezygnacji z planów pokrzyżowanych przez interwencję frankijską. armia Franków wkroczyła ponownie do Włoch i zmusiła Longobardów, mimo rozpaczliwej obrony, do kapitulacji.

PAŃSTWO FRANKÓW - KONSOLIDACJA PAŃSTWA KAROLIŃSKIEGO

Jej ksiajg, wykorzystując zaabsorbowanie Pepina wojną akwitańską, porzucił szeregi armii królewskiej i wyzwolił się w ten sposób faktycznie spod dotychczasowej zależności od Franków.

CHOMCÓWNA Franka (postać literacka)

Och, Franka, Franka. Zanim jednak do niejdobiegł, wiatr silnie powiał, a spomiędzy sosen wyfrunął i o parę stóp nad ziemiągwałtownie zaszamotał się różowy fartuch Franki".

FRANKA (postać literacka)

Strzelająca z ojcowskiego pistoletu dziewczynawyszła z tego lekko ranna, Franka natomiast umarła z przestrzelonym sercem: "Alisiaspytała nagle i wyraźnie: - Czy ty wierzysz? - Ja nie wiem - szepnęła sennie Franka.

Feudalizm we Francji - UTRWALENIE SIĘ FEUDALNEJ WŁASNOŚCI ZIEMI U FRANKÓW ZA PANOWANIA KAROLINGÓW W VIII - IX w.

Kiedy więc umowy prekaryjskie wiązały przedstawicieli dwóch klas antagonistycznych, skutek był taki, że wolny chłop frankijski tracił prawo własności gruntu, a stan posiadania wielkich feudałów rósł niepomiernie.

PAŃSTWO FRANKÓW - WOJNY Z SASAMI I SŁOWIANAMI

  Mimo militarnych sukcesów na froncie saskim i longobardzkim, podjęte przez Karola akcje wciągnęły Franków w długotrwałe wojny na wschodzie i południu. Kampania saska doprowadziła do zetknięcia się Franków nad Łabą i Salą ze Słowianami.

PAŃSTWO FRANKÓW - INTRYGI BIZANTYJSKIE

Wezwany do stawienia się przed sądem możnych frankijskich, został skazany na śmierć pod zarzutem złamania przysięgi wierności i dezercji w obliczu nieprzyjaciela w czasie kampanii akwitańskiej. Karę tę zamieniono mu na dożywotnie zamknięcie w klasztorze jego zaś księstwo zostało anektowane przez Franków (788).

BUCHMAN FRANK NATHAN DANIEL

Howard, That Man Frank B. Mowat, The Messageof Frank B.

FRANKÓW l LEMANÓW WOJNA 496

Po najeździe germańskiego ludu Alemanów na królestwo Franków rypuarskich w rejonie Kolonii nad Renem, Frankowie rypuarscy poprosili o pomoc Chlodwiga (ok.

FRANKÓW Z MAURAMI WOJNA PIERWSZA 718-732

Odo po­prosił Karola Młota (688P-741), majordoma królestwa Franków (patrz frankońska wojna domowa trzecia 714-719) o pomoc.