Francuzi

Francuzi

Czytaj Dalej

Narracja w opowiadaniach Antoniego Czechowa „Grisza”, „Głupi Francuz” i „W sądzie”

Widać to szczególnie po nagromadzeniu czasowników w każdym wystąpieniu narratora, opisujących czynności bohaterów […] pomyślał Francuz patrząc, jak sąsiad polewa bliny gorącym masłem […] zwrócił się do usługującego […] pomyślał Pourquoi oglądając […] Kelner postawił przed sąsiadem furę blinów i dwa talerze z bałykiem i łososiem.

FRANCUZÓW l INDIAN WOJNA 1754-1763.

Gubernator Wirginii, RobertDinwiddie (1693-1770), wysłał wojska te­rytorialne pod dowództwem Jerzego Wa­szyngtona (1732-1799) z poleceniem zbu­dowania fortu u zbiegu rzek Allegheny Monongahela, który miał chronić tę oko­licę przed atakiem Francuzów.

NAPOLEON BONAPARTE (15 VIII 1769 - 5 V 1821), cesarz Francuzów 1804 - 1814 i 1815

Trzydniowa bitwa narodów pod Lipskiem (16-19 X) zakończyła się klęską Francuzów. Obawiając się zamachu ze strony rojalistów, licząc na odzyskanie władzy z powodu niechętnej Bur-bonom postawy większości Francuzów, N.

MANDINGO Z FRANCUZAMI WOJNA PIERW­SZA 1885-1886

Francuzi rozpoczęli nową kampanię przeciw Mandingo i w końcu pokonali ich, odbierając im panowanie nad regionem w głę­bi kraju.

Wojny z Francuzami i Indianami (1689 - 1763)

Inna armia pokonała Francuzów w bitwie przy Jeziorze Jerzego, ale nie wyciągnięto z tego korzyści. Jednakże w 1759, w bitwie na Plains of Abraham Wolfe pokonał Francuzów.

Rzym i cesarz Francuzów

Choć wymyślił sobie tytułcesarza Francuzów, a senat nadał mu (18. 1806) i żądał mianowania tylu Francuzów kardynałami, by stanowili 1/3kolegium.

HISZPAŃSKA ARMIA JÓZEFA BONAPARTEGO, armia hiszp. walcząca po stronie Francuzów

W większości składała się z Francuzów bądź cudzoziemców, nigdy też nie przekroczyła siły jednej franc.

MARIA LUDWIKA HABSBURG (Marie-Louise) (12 XII 1791 - 18 XII 1847), druga żona Napoleona, cesarzowa Francuzów

Córka cesarza Franciszka I, siostrzenica Marii Antoniny, poślubiła w 1810 Napoleona. Ślub per procura zawarto 11 III w Wiedniu, w imieniu cesarza występował marsz. Berthier.

Po pierwszej abdykacji Napoleona, pod naciskiem ojca, powróciła do Wiednia. Decyzją kongresu wiedeńskiego ogłoszona ks. Parmy...

TESTAMENT NAPOLEONA, dokument zawierający ostatnią wolę cesarza Francuzów

Napisany przez niego 13-25 IV 1821, na kilkanaście dni przed śmiercią. Przygotowywał go od dawna i świadomie nadał mu znaczenie testamentu politycznego, który w przyszłości miał ułatwić bona-partystom odzyskanie władzy we Francji. Wykonawcami t.N. byli towarzysze niewoli cesarza; gen. Montholon...