Przemiany w administracji francuskiej XVII i XIX wieku z uwzględnieniem trwałych wartości, które przetrwały do końca XX wieku

Reformy podziału resortowego na wzór francuski nie zostały przeprowadzone jedynie w nielicznych krajach a zarazem w żadnej z największych ówczesnych republik.

Wielka Encyklopedia Francuska

Encyklopedia, bestseller XVIII wieku pozostaje najważniejszym dziełem myśli francuskiego oświecenia. Dzieło to wpisuje się w ewolucję myśli ludzkiej od XVII wieku oraz w rewolucję przemysłową i naukową, które przedłuża aż do Rewolucji Francuskiej.

Sąd konstytucyjne w republice francuskiej

Ujęcie kontroli materialnej daje dobitny wyraz specyfice francuskiego modelu ochrony konstytucji. Powstała na tym tle wątpliwość, czy powyższy tekst należy traktować jako integralny element obowiązującej obecnie konstytucji francuskiej.

Kraje francuskich wpływów

Prowincje chińskie,Kwangtung i Kwangsi, należące do biskupstwa w Makao, otrzymały (1858) osobny wikariat apostolski,tak więc portugalski Patronat w Chinach przestał faktycznie istnieć, natomiast na podstawie układuz Whampoa powstał Patronat francuski.

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Condillac Étienne Bonnot de (1715-1780)

Francuski filozof. Jeden z najważniejszych przedstawicieli francuskiego oświecenia.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - INTERWENCJE FRANCUSKIE W MEKSYKU

Wojska francuskie uderzyły na Meksyk w listopadzie 1838 r. Po wycofaniu wojsk francuskich wojska republikańskie obaliły Maksymiliana (1867r.

Przebieg rewolucji francuskiej

Najważniejszym, według mnie, wydarzeniem podczas rewolucji Francuskiej było zniesienie ustroju monarchicznego i ustanowienie republiki. Myślę, że to są główne rzeczy, które zawdzięczamy rewolucji francuskiej.

Główne zasady konstytucjonalizmu francuskiego

, następnie Konstytucja francuska (także z 1791 r. Jednakże czynniki uniwersalne, które wpłynęły na spisanie zasad ustroju politycznego swoje korzenie mają w francuskiej myśli politycznej XVIII w.

PAMIĘTNIK PANICZA, z francusko-polskiego oryginału na polsko-francuskie przełożony z niektórymi dodatkami, powieść J.I. Kraszewskiego

PAMIĘTNIK PANICZA, z francusko-polskiego oryginału na polsko-francuskie przełożony z niektórymi dodatkami, powieść J.

Francuskie malarstwo realistyczne

Wkrótce, znużony malarstwem pejzażowym, wykorzystując umiejętności wyniesione z warsztatów w Barbizon, Millet poświęcił się malarstwu figuratywnemu, czerpiąc tematy przede wszystkim z życia francuskiej wsi.

Wieś francuska w XVI w.

Chłopi francuscy, podobnie jak w innych krajach, dzielili się na gospodarzy pełnorol-nych (laboureurs) i małorolnych lub nawet bezrolnych, dorabiających sobie pracą naje­mną (journaliers)- W ogólnej masie gospo­darstw chłopskich przeważały w początkach XVI w.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Kolonie francuskie

Francuski model kolonialny opierał się na zniszczeniu władzy tradycyjnych feudalnych i plemiennych wodzów. Wielu z nich uzyskało francuskie stopnie oficerskie.

ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1109--1113.

Strona francuska wal­czyła nieudolnie, to napadała na Anglików, to zawierała z nimi rozejmy.

ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1202--1204.

Gdy angielski król Jan I (1167--1216) uprowadził narzeczoną francuskiego szlachcica i nie stawił się na wezwanie sądu, by odpowiedzieć za to przestępstwo, francuski król, Filip II (1165-1223), for­malnie senior Jana, uznał go za winnego i wobec tego zgłosił roszczenia do jego francuskich posiadłości.

ARAGOŃSKO-FRANCUSKA WOJNA 1284--1285.

Wojska francuskie pod dowó­dztwem Filipa i Karola najechały Aragonię w 1284, odniosły zwycięstwo pod Geroną, ale później Aragończycy pod wodzą Piotra zmu­sili je do odwrotu.

FRANCUSKO-BURGUNDZKIE WOJNY 1464--1465,1467-1477

Liga pobiła wojska Ludwika w bitwie pod Mont-Ihery (13 lipca 1465); na mocy traktatu z Conflans (1465) król francuski musiał zwrócić ziemie zbuntowanym wielmożom; Karol uzyskał ziemie nad Sommą, co póź­niej przysporzyło mu kłopotów, gdyż za poduszczeniem Ludwika tamtejsi miesz­czanie wzniecili bunt.

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - LITERATURA

I-II, Str 1921; Opowieści, w: Arcydziełafrancuskiego średniowiecza, Wwa 1968, 301-423). 1978 (Literatura francuska I-II, Wwa 1974, 1980); J.

ROUX Jacques (1752 - 1794) i inni francuscy rewolucjoniści

Jak skwapliwie podliczono, na trzystu sześćdziesięciu pięciu przywódcówrewolucji francuskiej, tragicznie zginęło stu siedmiu, z czego dwudziestu popełniłosamobójstwo.

Rewolucja Francuska wobec Kościoła

Wewnętrzna sytuacja Kościoła Francuskiego była skomplikowana i ogólnie zła. 21 Września zniesiono monarchię i wprowadzono datę 1 rok Republiki Francuskiej.

Clément Jannequin i francuska pieśń świecka

Tu wany jest równie tekst, francuski, ale zawierajacyte elementy jezyka niemieckiego i włoskiego oraz charakterystyczna onomatopeje (sztucznewyrazy nasladujace dzwiek i, odgłosy i wystrzały bitewne).