CHIŃSKO-FRANCUSKA WOJNA 1883-1885.

Chiny uznały francuskie porozumienie z Anna-mem i wycofały wojska z Tonkinu; Francja zwróciła Chinom okupowaną Formozę i le­żące w pobliżu Peskadory.

FRANCUSKA WOJNA W INDOCHINACH 1873--1874

Tu Duca zmuszono do uznania francuskiego panowania w Kochinchinie za bezsporne i za­pewnienia, że chrześcijańscy misjonarze i na­wróceni na chrześcijaństwo nie będą prze­śladowani; handel francuski uzyskał prawo żeglugi po Rzece Czerwonej.

FRANCUSKO-PRUSKA WOJNA 1870-1871

Francuskie i niemieckie wojska prowa­dziły dalej wojnę w różnych prowincjach francuskich aż do rozejmu, który zakończył wojnę. W marcu natomiast wybuchła FRANCUSKA WOJNA DOMOWA 1871.

IROKESKO-FRANCUSKIE WOJNY 1642--1696

W 1685 nowo przybyły guber­nator francuski, markiz de Denonville (zm.

Kościół francuski

Teologowie francuscy, choć czasem hamowani przez Święte Oficjum, przygotowywaliodnowę, którą oficjalnie podjął Sobór Watykański Drugi.

Liryka Młodej Polski na tle poezji francuskiej

Chodziło — jak pisał Miriam we wstępie do polskiego wyboru pism duchowego ojca symbolizmu, Belga piszącego po francusku, Maurycego Maeterlinoka — o wyrażenie „różnorodności przejawów bytu nieskończonego w życiu zmysłowym”, o „zamykanie symbolów w jasnych zupełnie zdaniach i ukrywanie tajemnic w łonie obrazów konkretnych”- Czyżby więc był to nawrót do alegorii?

Stosunki polsko - francuskie w okresie międzywojennym

W obliczu niepowodzeń w polityce wobec Niemiec, francuski minister spraw zagranicznych Louis Barthou, wystąpił w 1934 z propozycją traktatu o wzajemnej pomocy (Paktu Wschodniego) z udziałem ZSRR, Niemiec, Polski, Czechosłowacji i państw bałtyckich, gwarantowanego przez Francję.

Wojna francusko - niemiecka w latach 1870 - 1871

Przebieg wojny francusko-pruskiej: + 19 lipca 1870 Francja wypowiada wojnę Prusom + francuska mobilizacja odbyła się bardzo nieudolnie + francuski marszałek Marie Mahon musiał wycofać się z Alzacji + 2 września 1870 armia francuska kapituluje pod Sedanem, do niewoli dostał się Napoleon III + 27 października 1870 kapituluje Metz + 28 stycznia 1871 – zawieszenie broni w Wersalu + 28 luty 1871 – Zgromadzenie Narodowe w Bordeaux uznaje preliminaria ...

FRANCUSKA WOJNA W INDOCHINACH 1946-1954.

W tym samym czasie w Genewie, na konferencji międzynarodowej, przygotowywano porozu­mienie przewidujące rozejm i ewakuację sił francuskich.

Rywalizacja francusko-habsburska we Włoszech od końca XV wieku do 1559r. Geneza i skutki.

Świetnie wyposażona armia francuska zaczęła odnosić błyskawiczne sukcesy, za pomocą armat spiżowych. 2 i 3 kwietnia 1559 doszło do podpisania pokoju w Cateau-Cambresis, osobno hiszpańsko-francuski, oraz osobno francusko-angielski.

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Kompozytorzy francuscy

Erik Satie (1866-1925) uważany jest za prekursora programu odnowy muzyki francuskiej. W swojej twórczości dążyła do uzyskania maksymalnej przejrzystości i lekkości, nawiązującej do sztuki klawesynistów francuskich.

ARMEE DE L'AIR - francuskie siły powietrzne

Po fiasku projektu budo­wy uniwersalnego samolotu w la­tach 1933-36, francuski przemysł lotniczy przystąpił do budowy samo­lotów przestarzałych, które, jak np.

FRANCUSKA ARMIA

Jednym z najsłabszych elementów francuskiej obrony był system do­wodzenia. Dowódcy 1 Grupy Armii, opróc czterech armii francuskich, podleg" również *Brytyjski Korpus Eks pedycyjny, choć w rzeczywisto ści otrzymywał rozkazy od ge~ Gamelina.

MAINE DE BIRAN I SPIRYTUALIZM FRANCUSKI

Wprawdzie w czasach Birana przewagę we Francji miał sensualizm i szkoła szkocka, za Ravaissona rozwijał się pozytywizm Comte'a, za Lacheliera największym powodzeniem cieszyła się abstynencja filozoficzna Renana i Taine'a, niemniej przez wszystkie pokolenia XIX wieku przechowała się tradycja francuskiego spirytualizmu.

Odkrycia francuskie na Atlantyku

Korsarze francuscy nie zadowalaiąc się zresztą polowaniem na statki hiszpańskie, napadali również na porty w Ameryce i na Wielkich Antylach. srebnej floty uniemożliwiły dalsze napa­dy francuskich i angielskich korsarzy.

AMERYKAŃSKO-FRANCUSKA NIE WYPO­WIEDZIANA WOJNA 1798-1800

Pod naciskiem prezydenta USA Johna Adamsa (1735-1826) Kongres zerwał traktat z Francją z 1778, zawiesił handel z tym krajem i nakazał marynarce prAMERYKAŃSKO-FRANCUSKA NIE WYPO­WIEDZIANA WOJNA 1798-1800zechwy-tywanie francuskich okrętów wojennych.

FRANCUSKA WOJNA DOMOWA 1871.

Zgromadzenie, które przeniosło się do Wersalu, nakłoniło zwycięskich Prusaków, udających neutralność, do wypuszczenia jeńców francuskich.

MEKSYKAŃSKO-FRANCUSKA WOJNA 1861 --1867

Napoleon III nie dotrzymał obietnic i wy­cofał wojska francuskie w 1867.

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Zywczyński, Kościół i rewolucja francuska, Wwa 1951; J. Senkowska-Gluck, Historiografia francuska doby napoleońskiej w pięcioleciu 1975-1979, KH 88(1981) 445-452; A. Meller, Rewolucja francuska 1789-1794.

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - MUZYKA SAKRALNA

Wraz z rewolucją 1789 załamała się wielka linia muzykifrancuskiej. Pociej, Klawesyniści francuscy, Kr 1969; G.