Francja

Francja

Czytaj Dalej

Francja - Historia Francji

Wiosną 1792 doszło więc do wojny Francji z Austrią i Prusami, w wyniku której Francja ponosi klęskę.

Francja w latach 1814 - 1849

Tę monarchię, która nastała we Francji po roku 1830 określano też mianem monarchii mieszczańskiej, a Ludwika Filipa określano mianem króla mieszczańskiego. Ludwik Filip bowiem zachęcał do rozwoju gospodarczego Francji.

Rosja czasów Piotra I Wielkiego a Francja Ludwika XIV- praca porównawcza

Po tej wojnie władca Francji nie mógł już uważać się za „arbitra” Europy, pozycja Francji na arenie międzynarodowej poważnie osłabła.

FRANCJA - JAKO MONARCHIA ABSOLUTNA, SYTUACJA PAŃSTWA

Mazarini dążył do ugruntowania absolutnej władzy królewskiej oraz do zapewnienia Francji przewagi w Europie. Modelowym państwem monarchii absolutnej była Francja okresu Ludwika XIV (II poł.

Francja w okresie konsulatu i cesarstwa

Francja przechodzi od walk obronnych poprzez które zapewnia sobie granice sprzed ingerencji państw obcych, stopniowo przechodzi do wojen ekspansywnych, prowadząc walki z kolejnymi koalicjami antyfrancuskimi - antynapoleońskimi.

Francja w okresie monarchii stanowej (1302-1484) i absolutnej (1484-1789)

Było to początkiem końca rozdrobnienie feudalnego – Francja weszła w okres monarchii stanowej, który we Francji datuje się na XIV – XV wiek. We Francji powstało 15 różnych konstytucji, co pomogło Francji odegrać rolę w rozwoju konstytucjonalizmu europejskiego.

Francja w okresie rządów osobistych Ludwika XV

Na mocy traktatu paryskiego (1763) Francja utraciła większość swoich terytoriów zamorskich. Rozrzutność dworu i wysokie koszty wojen pochłonęły wszystkie zasoby Francji, a tymczasem wysiłki zmierzające do racjonalizacji podatków nie powiodły się.

Nowa Francja

  Nowa Francja stanowiąc zagrożenie dla angielskich kolonii na południu, będąc poważnym konkurentem w handlu futrami oraz rywalem do zajęcia ziem zachodnich, została wplątana we wojnę z Francuzami i Indianami.

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

(—» Francja X). W atmosferze polemik XVII-wiecznychz libertynami (—> Francja II C 3) doszło we F. w Paryżu, Angers, Lille,Lyonie, Tuluzie i Poitiers (—» Francja II D).

Francja za Karola V. Odzyskanie strat

Władający tam „Czarny Książę” miał do czynienia z podobnymi zniszczeniami i nieładem wewnętrznym, co Francja. Rozejm brugijski okazał się trwały, a Karol V triumfował, przywróciwszy Francji dawne mocarstwowe stanowisko.

Francja Wczesnośredniowieczna

Wnuk Filipa Augusta, Ludwik IX Święty, umocnił państwo i zdobył dla Francji autorytet międzynarodowy. tytuł króla Francji uzyskał bratanek Filipa Pięknego, Filip IV, hrabia Valois, który zapoczątkował panowanie Walezjuszów źródła: „Encyklopedia Szkolna- Historia” –WSP; „Historia Powszechna- Średniowiecze”- PWN;

Francja

centrum myśli i kultury oświecenia; wcielenie Lotaryngii (1766) i Korsyki (1768), porażka w rywalizacji kolonialnej z Wielką Brytanią, kryzys finansów państwa; 1789–99 rewolucja francuska, 1792 ustanowienie republiki; od 1799 rządy generała Napoleona Bonapartego, od 1804 cesarza Napoleona I; poprzez wojny rewolucyjnej i napoleońskiej Francji zdobycie hegemonii w Europie (do 1812); po upadku Napoleona I 1814 i 1815 restauracja Burbonów; Francja jednym z mocarstw ...

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

Południa ( poezja starożytnej Grecji i Rzymu oraz poezja klasyków XVII-wiecznych) i Północy (niemiecka, angielska i skandynawska) - Francois Rene de Chateaubriand - zaciekły monarchista i papista, w trakcie rewolucji przebywał w Ameryce; autor opowiadania "Rene" oraz monumentalnych dzieł ("Geniusz chrystianizmu, czyli piękno religii chrześcijańskiej", "Męczennicy"), w których dowodził wyższość legend chrześcijańskich nad mitami pogańskimi, tak uwielbianymi ...

Modele państw unitarnych - Samorząd oparty o zasadę decentralizacji ( Niemcy, Francja)

Francja-początkowa samorząd istniał tylko na szczeblu gminnym.

Francja - dane ogólne

Francja - dane ogólne: Ludność - 60,1 mln (Francuzi - 93%, Hiszpanie, Włosi, Algierczycy, Marokańczycy); Powierzchnia - 551,5 tys.

Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa - FRANCJA (3.IX. 1791 r. oraz 24.VI.1793 r.)

W sierpniu zgromadzony na polu Marsowym w Paryżu lód zażądał obalenia monarchii i ogłoszenia Francji republiką. W ten sposób Francja stała się monarchią konstytucyjną.

Wielkie Monarchie Feudalne - Anglia i Francja - skrót

- opanowanie południa Francji; - Francja gęsto zaludniona z wieloma miastami; - rozkwit sztuki gotyckiej; - osišgnięcie apogeum za panowania Ludwika IX; - zakaz wendetty; - podporzšdkowanie Kościoła; Konflikt Filipa IV Pięknego z papieżem.

Anglia, Francja, Hiszpania - „nowe monarchie" XVI w.

Zjednoczenie Francji Dążenia dynastii Walezjuszów do całkowitego zjednoczenia ziem Francji były przyczyną wojny stuletniej (1337-1453), w której Anglia utraciła na rzecz Francji resztę swoich posiadłości na kontynencie.

Francja w okresie rozdrobnienia feudalnego

Wasal króla Francji przerastał potęgą swego suzerena. W ten sposób królowie Francji doprowadzili do ustalenia się zasady dziedziczności tronu, w przeciwieństwie do władców niemieckich.

Francja Ludwika IX

Instytucje te oraz królewskie archiwum znalazły stałą siedzibę w Paryżu, który stał się co do znaczenia, wielkości i liczby mieszkańców stolicą Francji w pełnym tego słowa znaczeniu. Silna wewnętrznie i zewnętrznie Francja wyrosła na pierwszą potęgę Europy.