BRACIA MISJONARZE KRESOWI, Brada Misjonarze Kresowi III Zakonu św. Franciszka

Laickie zgromadzenie naprawie diecezjalnym.

Założone ok. 1923 w diecezji lubel., zniesione 25 X 1938;celem zgrom, było prowadzenie zakładów dobroczynnych i wychowawczychoraz kolportaż prasy kat.; 1925 zgrom, posiadało3 domy: w Lublinie, Lubartowie i Dubnie; 1929 założyłoplacówkę w Eureka (stan Missouri...

BRACIA SAMARYTANIE św. FRANCISZKA z ASYŻU

Laickie zgromadzenie.

Założeni 1934 w Białymstoku przez Bogumiła Gaworeckiegow celu prowadzenia szpitali, zwł. zakaźnych, zakładów dla umysłowo chorych, przytułków dla starców, inwalidów itp. orazniesienia pomocy ubogim i opuszczonym; zgrom, nie miało kan.erekcji; przestało istnieć w czasie II wojny...

FRANCISZKA KSAWERA CABRINI Św.

ur. 15 VII1850 w Sanť Angelo Lodigiano k. Mediolanu, zm. 22 XII1917 w Chicago, założycielka misjonarek —> Serca Jezusa(V); 1950 ogłoszona przez pap. Piusa XII patronką emigrantów(emigracyjne duszpasterstwo 1).

Po ukończeniu zak. seminarium nauczycielskiego uczyłaod 1872 w Vidardo; 1874 wstąpiła do nowo...

IDLIŃSKI ELIASZ od św. FRANCISZKA OCarm

ur. 1658,zm. 1748, moralista i kanonista. W zakonie był lektorem teologii,definitorem gen. oraz prowincjałem utworzonej 1728wlkp. prowincji karmelitów trzewiczkowych ściślejszej obserwancjipod wezw. Najśw. Sakramentu; przez pewien okresprzebywał w klasztorach w Warszawie i Gdańsku.

W Ideatheologiae moralis...

JAN HABSBURG (20 I 1782 - 10 V 1859), arcyks. austr., brat cesarza Franciszka I i arcyks. Karola

Ur. we Florencji, syn w.ks. Toskanii, przyszłego cesarza Rzeszy Niemieckiej, Leopolda II. W wieku 18 lat stanął na czele armii austr. walczącej nad Dunajem, ale został pobity przez Moreau pod Hohenlinden. W 1809 odniósł sukces w płn. Włoszech nad rz. Rabą, w V 1815 oblegał fortecę Huninąue. Po 1815...