Franciszka

Czytaj Dalej

Czym była średniowieczna pokora? Założona franciszkanizmu w Kwiatach ś. Franciszka

Franciszek, pochodziła z zamożnej i znaczącej w Asyżu rodziny Favoroha di Offeduccio i Ortolany, opuściła dom rodzinny, by pójść w ślady Franciszka i realizować jego ideały : ubóstwa, miłości i pokory.

Legenda o ś. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka – dwa oblicza średniowiecznej ascezy

Święty Franciszek stworzył system filozoficzny, zwany franciszkanizmem. Franciszka miłość do wszystkiego, co żyje. Franciszka znajdowała i znajduje wielu naśladowców.

Święta Franciszka Ksawera Cabrini

Franciszka Ksawera zmarła 22grudnia 1917 r. Franciszka jest patronkąemigrantów. Franciszka Ksawera przedstawiana jest w stroju zakonnym, zgodnie z fotografią z1914 r.

Zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda

Jeden z pocisków ranił śmiertelnie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, drugi - jego małżonkę Zofię. Proces Dnia 29 października przed austriackim sądem stanęli zabójcy arcyksięcia Franciszka Ferdynanda.

Święta Franciszka Rzymianka

Po śmierci ostatniego syna, a następnie męża Franciszka przyjęła habit i zamieszkała przy kościeleS. Franciszka przedstawiana jest w czarnej sukni i białym welonie, towarzyszy jej anioł,cieszyła się bowiem przywilejem częstego oglądania swego Anioła Stróża.

Józefa Franciszka Joteyko

Józefa Franciszka Joteyko urodziła się w 1866 roku w Poczujach koło Kijowa, a od roku 1873 mieszkała w Warszawie. Józefa Franciszka Joteyko zmarła 24 kwietnia 1928 roku.

BRACIA SŁUDZY MARYI NIEPOKALANEJ, Zgromadzenie Sług NMP św. Franciszka z Asyżu

pod kierownictwem Franciszka Syski,poświęcających się opiece nad młodzieżą wiejską, i braci synówMB Bolesnej (-> doloryści); do 1907 zgrom, składało się z 2 kategoriiczłonków: żyjących wspólnie (1906 — 326 braci) i zjednoczonych— nie związanych ścisłą więzią wspólnotową (1906 -304 braci); składali przyrzeczenia lub śluby proste zachowania3 rad ewangelicznych (ubóstwa, posłuszeństwa, czystości); 1910 zgrom,

BRACIA UBODZY św. FRANCISZKA, Anne Brüder vom Heiligen Franziskus Seraphikus, Congregatio Fratrum Pauperum Sancti Francisci Seraphici

Franciszka. ; cechuje je duchowośćwspólna z zakonem franciszkańskim, do którego 1907zostało agregowane; po śmierci założyciela (1864) liczyło 26braci.

FRANCISZKA SCHERVIER bł.

Franciszkaz Asyżu. Franciszka z Asyżu; katechizowała dzieci z ubogich rodzin,zwracając szczególnie uwagę na dziewczęta moralnie zagrożone;prowadziła także (od 1841) kuchnię lud.

Święta Joanna Franciszka Frémyot de Chantal

Joanna Franciszka Frémyot de Chantal, baronowa, wdowa, zakonnica (1572 - 1641). Franciszka Salezego. Franciszek przedstawił baronowejprojekt zgromadzenia akcentujący umartwienie wewnętrzne.

Średniowieczne wzory świętości („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”).

Miał wielu uczniów i zwolenników, założył Zakon Braci Mniejszych – franciszkanów. Franciszek jest pogodny i uśmiechnięty, a w jego osobowości nie dostrzegamy rysów budzących wątpliwości, jak w przypadku św.

ARNSZTAJNOWA FRANCISZKA

ARNSZTAJNOWA FRANCISZKA, Z MEYERSONÓW,ur.

RADZIWIŁŁOWA (FRANCISZKA) URSZULA, z WIŚNIOWIECKICH

RADZIWIŁŁOWA (FRANCISZKA) URSZULA, z WIŚNIOWIECKICH, księżna, ur.

BRACIA św. JÓZEFA, Bracia św. Józefa III Zakonu Regularnego św. ojca Franciszka

Franciszka z Asyżu,zał. Zgromadzenie zorganizował franciszkański tercjarz CzesławAntoni Boniakowski (1897-1945); 1928 otworzył on w Kobryniuzakład wychowawczo-rzemieślniczy pod wezw.

„ECHO TRZECIEGO ZAKONU ŚWIĘTEGO OJCA FRANCISZKA"

Miesięcznik poświęcony ideom i duszpasterstwu tercjarstwa franciszkańskiego, wydawane 1883-92 w Krakowie. pism Franciszka z Asyżu. O początkach prasv franciszkańskiej w Polsce, Wzlot Seraficki 2(1936) z.

FRANCISZKA RZYMIANKA Św.

; w Polscewydano Cezarego Franciszka Żywot świętej F.

Na czym polega empiryzm metodologiczny Franciszka Bacona. Teoria idoli (złudzeń)

Empiryzm - filozofia zakładająca, że źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie, lub przede wszystkim bodźce zmysłowe docierające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego, zaś wszelkie idee, teorie itp. są w stosunku do nich wtórne. Empiryzm ma dwa rodzaje: metodologiczny (całe życie człowieka jest...

Znaczenie i rola Franciszka Bacona w XVI – wiecznej filozofii

Franciszek Bacon (1561-1626) jest uważany, obok Kartezjusza za pierwszego nowożytnego filozofa.

BARACZ FRANCISZKA

  ArGłówne Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie: ArProwincjalneFranciszkanek Rodziny Maryi w Kurytybie.