CHOPIN FRYDERYK FRANCISZEK

ur. 1 III 1810 w Żelazowej Woli (k. Sochaczewa), zm. 17 X 1849 w Paryżu, Kompozytor, pianista.

Wykształcenie ogólne i muz. zdobywał w Warszawie; w dzieciństwie przez krótki okres pobierał lekcje gry fortepianowej u W. Żywnego, później studiował kompozycję u rektora Szkoły Głównej Muzyki J. Elsnera;...

CHRZANOWSKI FRANCISZEK IDZI ks.

ur. 1 LX 1738 w Marszałkach (k. Ostrzeszowa), zm. 11 V 1807 w Ostrowie Wlkp., Kaznodzieja i poeta.

W 1756 wstąpił do jezuitów w Krakowie; 1759-62 w ich seminarium w Poznaniu odbył studia filoz.; 1762-65 uczył w kolegium w Łęczycy, 1765-68 studiował teologię w Krakowie, po ukończeniu której przyjął...

CHYLASZEK FRANCISZEK CM

ur. 29 IX 1874 w Bobrku (k. Oświęcimia), zm. 20 VIII 1943 w Abranches (Stan Parana, Brazylia), Polonijny działacz społ. i duszpasterz.

Po studiach teol. u misjonarzy w Krakowie przyjął 1899 święcenia kapł. i był 1899-1901 wik. w Witkowie Nowym na Wołyniu, a 1901-03 uczył w niższym seminarium duch.;...

CHYLIŃSKI FRANCISZEK ks.

ur. 1865 w Wielkopolsce, zm. 11 III 1931 w Urussanga (stan Santa Catarina, Brazylia), Duszpasterz i działacz polonijny.

Po studiach teol. w Poznaniu przyjął 1888 święcenia kapł., 1891 przybył do Brazylii i pracował w stanie Santa Catarina; zakładał szkoły i towarzystwa polonijne, m.in. w Laguna...

CZAJKOWSKI, Czajkowski FRANCISZEK SALEZY ks.

ur. 28 II 1742 w okolicach Lwowa, zm. 15 VI 1820 w Łowiczu, Kartograf i historyk.

W 1758 wstąpił do jezuitów i 1762-65 studiował filozofię w Lublinie, a 1765-70 matematykę i teologię we Lwowie; po kasacie zakonu (1773) inkardynowany przez bpa M.J. Poniatowskiego do diecezji płoc; 1781 przyjął święcenia...

ĆWIERZOWICZ, Czwyczewicz FRANCISZEK ANTONI ks.

ur. prawdopodobnie 1738, zm. 9 VIII 1799, Prawnik kanonista.

Na Akademii Krak. zdobył 1750 stopień bakałarza, a 1751 mgra filozofii, po czym wykładał jako extraneus (nie należący do wydz. filozofii); 1755-61 uczył gramatyki, poetyki, retoryki i dialektyki w Szkole Nowodworskiego w Krakowie;

1761 przyjęto...

DŁUSKI JAKUB FRANCISZEK OFMConv bp.

; przy poparciu franciszkanów litew.

DMOCHOWSKI FRANCISZEK SchP

Zalewski, „Sztuka rymotwórcza" Franciszka Ksawerego D. Zestawienie i interpretacja I (1788) i III (1826) wydania „Sztuki rymotwórczej" Franciszka Ksawerego D.

DOMOSŁAWSKI FRANCISZEK OP

Imię zak. Bernard, ur. 1734 w Warszawie, zm. 10 11821 w Janowie Podlaskim, teolog.

Do zakonu wstąpił 1753 w Przemyślu i po studiach filoz.-teol. przyjął 1760 święcenia kapł.; wykładał filozofię w studiach zak. w Przemyślu (1764-65) i Warszawie (1774), a teologię w Samborze i Przemyślu; ces. Józef II...

DREWNOWSKI JAN FRANCISZEK

Zdybicka, W odpowiedzi na uwagi Jana Franciszka D. Jan Franciszek, w: Verbum (1934-1939), Lb 1976, I 322-323.

DZIASEK FRANCISZEK ks.

ksiądz Franciszek D. Franciszek D. Stefanek, Personalistyczny charakter laski według księdza Franciszka D.

DZIELOWSKI FRANCISZEK OFMObs

ur. 1622 w Małopolsce, zm. 30 X 1681 w Krakowie, pisarz ascetyczny.

Do zakonu wstąpił 1650; święcenia kapł. przyjął ok. 1655; był przełożonym klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej (1662-65), kustoszem klasztoru w Krakowie (1668-71, 1677-80), definitorem prowincjonalnym (1665-68, 1673-76) oraz...

DZIEROŻYŃSKI FRANCISZEK SJ

Domański, Patriarcha amerykańskich jezuitów ojciec Franciszek D.

ECKSTEIN FRANCISZEK

Halbaxa; 1711 osiadł w Brnie; na Morawach ozdobił freskami sklepienie kościoła Cystersów w Welehradzie (1712), Jezuitów i Dominikanów w Opawie oraz kaplicę Loretańską w kościele Franciszkanów w Brnie; 1727 przybył do Krakowa, gdzie wykonał w kościele Pijarów monumentalną, iluzjonistyczną polichromię, złożoną ze złotawo-szaiych postaci na jasnym tle, unoszących się nad członami otwartej górą perspektywicznej architektury,

ESTREICHER, Oestereicher DOMINIK FRANCISZEK

ur. 1750 w Igławie (Moravy), zm. 12 III 1809 w Krakowie, malarz.

Kształcił się w Wiedniu (prawdopodobnie w Akademii Sztuk Pięknych), a także w Wenecji i Neapolu, 1776-78 w Accademia di San Luca w Rzymie, gdzie zetknął się ze sztuką neoklasyczną; studiował malowidła Rafaela, kopiował freski A...

FABER FRANCISZEK GRE

Działalność księdza Franciszka F.

FALIBOGOWSKI, Chwalibogowski KRZYSZTOF FRANCISZEK ks.

Ksiądz Krzysztof Franciszek Chwalibogowski, PaL 34(1937) 76-79; tenże, PSB IV 4-5; NKorbut II 153.

FAYGIEL FRANCISZEK NIKODEM ks.

ur. 20 IX 1777w Zarszynie k. Sanoka, zm. 10 III 1836 w Przemyślu.

Postudiach filoz.-teol. we Lwowie przyjął 1800 święcenia k a p ł . ;od 1803 był proboszczem, a od 1809 dziekanem w Drohobyczu;z powodu patriotycznej postawy 1809 władze austr.nie dopuściły 1816 do jego nominacji na bpa koadiutora...

FENICKI, Phaenicius, Phoenicius FRANCISZEK STANISŁAW SJ

ur. 7 III 1592 we Lwowie, zm. 3 VII 1652 w Sandomierzu,kaznodzieja i teolog.

Po studiach filoz. w Krakowie wstąpił 1615 do zakonu;studiował nast. na G r e g o r i a n um w Rzymie, gdzie 1621 przyjąłświęcenia k a p ł . ; powróciwszy do kraju pracował w duszpasterstwie,a 1627-28 wykładał teologię mor. w...

FLACZYŃSKI FRANCISZEK ks.

Jezusek, PSB VII 27; tenże, Ksiądz kanonik Franciszek F.