RHODE FRANCISZEK

RHODE FRANCISZEK, rodem z Flandrii, zm.

SĘDZICKI FRANCISZEK

SĘDZICKI FRANCISZEK, ur.

SIEDLECKI Adam, Grzymała, pseud. Quis, Mus, Franciszek Wierzbiński, Jan z Marnowa

Quis, Mus, Franciszek Wierzbiński, Jan z Marnowa, ur.

SIEDLECKI Franciszek

SIEDLECKI Franciszek, ur.

LEWENTAL Franciszek Salezy

(Salomon), 1839-1902, Warszawski księgarz i wydawca; w 1862 zakupił drukarnię Jana Gliicksberga; był wydawcą „Kłosów" od 1865 do 1890 i współwłaścicielem „Kuriera Warszawskiego" od 1887 do 1902.

Wydawał m.in. Bibliotekę Najcelniejszych Utworów Lit. Europejskiej i zbiorowe edycje dzieł pisarzy...

SIWEK FRANCISZEK

SIWEK FRANCISZEK, ur.

SOBIESZCZAŃSKI FRANCISZEK MAKSYMILIAN, właśc. FRANCISZEK WŁADYSŁAW

SOBIESZCZAŃSKI FRANCISZEK MAKSYMILIAN, właśc. FRANCISZEK WŁADYSŁAW, ur.

SURÓWKA BRZEGOWSKI FRANCISZEK

SURÓWKA BRZEGOWSKI FRANCISZEK, ur.

TOMASZEWSKI JÓZEF FRANCISZEK

TOMASZEWSKI JÓZEF FRANCISZEK, ur.

MENIŃSKI (Mesgnien) Franciszek

ur. 1623 W Lotaryngii, zm. 1698 w Wiedniu, gramatyk i leksykograf, orientalista, który m.in. wydał w Gdańsku w 1649 gramatykę fr. i wł. dla Polaków oraz gramatykę polską dla cudzoziemców. Nobilitowany przez Sobieskiego w 1680 zmienił nazwisko Mesgnien na Meniński.

WĘŻYK FRANCISZEK

WĘŻYK FRANCISZEK, ur.

WILCZEK FRANCISZEK

WILCZEK FRANCISZEK, ur.

WINKLEWSKI ALEKSANDER FRANCISZEK

WINKLEWSKI ALEKSANDER FRANCISZEK, ur.

ZABŁOCKI TADEUSZ, ŁADA

ZABŁOCKI TADEUSZ, ŁADA, ur. 1813 w Witebskiem, zm. w sierpniu 1847 w Kulpach (Kaukaz), poeta. Syn niezamożnego szlachcica, podczas studiów filol. od 1831 na uniw. moskiewskim przyjaźnił się z W. Bielińskim (poznał także m. in. A. Hercena) i utrzymywał kontakty z zesłanymi czł. tajnych stowarzyszeń...

ŻYGLIŃSKI FRANCISZEK

ŻYGLIŃSKI FRANCISZEK, ur.

RAKOCZY FRANCISZEK II

Rakóczi Ferenc, 1676-1735, syn FranciszkaT Rakoczego i Heleny Zrinyi, węg.

ZABŁOCKI

Wyszedł (wskórał, zarobił) jak Zabłocki na mydle przysł., jak Michałek na wieprzach, jak ksiądz na zającu (zob. Zając); stracił, dołożył do interesu, poniósł uszczerbek; z przysłowiem tym łączono wiele anegdot, np. o szlachcicu Zabłockim, który spławiał towary Wisłą do Gdańska, a skrzynie z...

Św. Franciszek i franciszkanie

Jednocześnie papież uznał, że testament Franciszka nie jest tekstem obowiązującym w zakonie. Napisawszy dostosowany do własnych tez żywot Franciszka, polecił zniszczyć wszystkie dawniejsze.

Św. Franciszek Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu, założyciel zakonu franciszkanów, jest jedną z najwybitniejszych postaci chrześcijaństwa. Franciszek określił zasady, którym powinni się podporządkować franciszkanie, a papież Honoriusz III w roku 1223 zaaprobował zreformowaną regułę.

Franciszek I (1494 - 1547)

W 1521 wyruszył na pierwszą z czterech wojen przeciwko cesarzowi, zakończonych bitwą pod Pawią (1525), w której Franciszek I dostał się do niewoli i został przewieziony do Hiszpanii.