Franciszek Salezy Jezierski

Franciszek Salezy Jezierski

Czytaj Dalej

JEZIERSKI FRANCISZEK SALEZY

JEZIERSKI FRANCISZEK SALEZY, ur.

Franciszek Salezy Jezierski (1740-1791)

Jezierski nazywa go nawet "zupełnym narodem".

FRANCISZEK SALEZY - Miłość Boża podstawą wcielenia i dobra świata

Gdy mówię, Teotymie, że Bóg ujrzał najpierw jedną rzecz, a potem drugą, i zechciał jej zachowując pewien porządek w swych postanowieniach, rozumiałem to zgodnie z tym, co oświadczyłem wyżej, a mianowicie, że jakkolwiek to wszystko stało się w jednym i bardzo prostym akcie, wszakże porządek...

FRANCISZEK SALEZY - Ideał życia chrześcijańskiego dla każdego

Bóg stwarzając świat rozkazał roślinom rodzić owoce, każdej według swego rodzaju” (Rdz 1, 11). Podobnie nakazuje chrześcijanom, którzy są żywymi roślinami jego Kościoła, by wydawali owoce pobożności odpowiednie do stanu i powołania każdego. Inaczej ma się ćwiczyć w pobożności szlachcic...

FRANCISZEK SALEZY - Rozpoznawanie woli Bożej

Św. Bazyli mówi, że Bóg objawia nam swą wolę przez ustawy i przykazania i że wtedy nie należy się zastanawiać, lecz po prostu spełniać, co nakazane. Co zaś do innych rzeczy, to mamy swobodę, by według własnego upodobania wybrać, co uważamy za dobre, jakkolwiek nie należy podejmować się spełniać...

DMOCHOWSKI FRANCISZEK SALEZY

DMOCHOWSKI FRANCISZEK SALEZY, ur. 3 VIII 1871 tamże, syn Franciszka Ksawerego,wydawca, dziennikarz, tłumacz, krytyk lit.

DMOCHOWSKI FRANCISZEK SALEZY

DMOCHOWSKI FRANCISZEK SALEZY, ur. 3 VIII 1871 tamże, syn Franciszka Ksawerego,wydawca, dziennikarz, tłumacz, krytyk lit.

LEWENTAL SALOMON, później FRANCISZEK SALEZY

LEWENTAL SALOMON, później FRANCISZEK SALEZY, ur.

Św. FRANCISZEK SALEZY

1567-1622, Kaznodzieja, mistyk, wybitny francuski działacz kontrreformacji, wraz z Joanną de Chan tal (późn. św. Joanną Franciszką) założył zakon wizytek. Pod jego wezwaniem powstał w 1859 zakon salezjanów.

LEWENTAL Franciszek Salezy

(Salomon), 1839-1902, Warszawski księgarz i wydawca; w 1862 zakupił drukarnię Jana Gliicksberga; był wydawcą „Kłosów" od 1865 do 1890 i współwłaścicielem „Kuriera Warszawskiego" od 1887 do 1902.

Wydawał m.in. Bibliotekę Najcelniejszych Utworów Lit. Europejskiej i zbiorowe edycje dzieł pisarzy...

CZAJKOWSKI, Czajkowski FRANCISZEK SALEZY ks.

ur. 28 II 1742 w okolicach Lwowa, zm. 15 VI 1820 w Łowiczu, Kartograf i historyk.

W 1758 wstąpił do jezuitów i 1762-65 studiował filozofię w Lublinie, a 1765-70 matematykę i teologię we Lwowie; po kasacie zakonu (1773) inkardynowany przez bpa M.J. Poniatowskiego do diecezji płoc; 1781 przyjął święcenia...

FRANCISZEK SALEZY Św. bp.

ur. 21 VIII 1 5 6 7w T h o r e n s k. Annecy (Sabaudia), zm. 28 XII 1 6 2 2 w Lyonie,kaznodzieja, pisarz ascet., twórca salezjańskiej szkoły duchowości(—» duchowość chrześcijańska I I I ) , założyciel zak.—> wizytek, doktor Kościoła, p a t r o n pisarzy kat. i dziennikarzy.

FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

Pochodził z rodu hrabiówde Sales; od 1 5 8 0 studiował w jez. College de Clermont wParyżu; jednocześnie podjął studia teol. na Sorbonie, uczestnicząctu w dysputach teol.; pod wpływem heterodoksyjnejdoktryny o predestynacji przeżył kryzys r e i . ; to s k ł o n i ł o go dorozwiązywania problemu...

FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - DOKTRYNA

F. podkreślał przede wszystkim uniwersalizm—» odkupienia dokonanego przez Chrystusa; wskazywałna miłość Boga zarówno w dziele stworzenia świata,j a k i jego odkupienia; wg F. —» wcielenie Syna Bożego byłow zamiarach Bożych niezależne od grzechu człowieka (Bóggrzech przewidział i zapewnił człowiekowi...

FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - KULT

Petycję o beatyfikację F. skierowali 1 6 2 5do Stolicy Apost. bpi f r a n c ; 1 6 3 5 przyjęto poprawioną iuzupełnioną dokumentację procesu; beatyf. 1 6 6 1 , a 1 6 6 5 kanonizowany(po raz pierwszy wyodrębniono dwa procesy);święto wyznaczone na 29 I (pamiątka sprowadzenia ciała F. zLyonu do Annecy w 1 6...

FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

P o d wezw. F., szerzyłyjego kult i realizowały zasady duchowości F. w życiu rei.,osobistym i apostolacie.

° Kongregacja Kapłanów św. Maryi, zał. 1632 w Villefranche-de-Rouergue przez R. —» Bonala, miała na celupraktykę duchowości F. ;

° Bractwo F., powstałe ok. 1670 przy kościele Wizytekw Annecy...

FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - ZAKONY i ZGROMADZENIA

Przejawem kultu F. i duchowościsalezjańskiej są również wspólnoty zak.:

1. M ę s k i e -

° misjonarze św. F., Missionnaires deSaint F . , zgrom, kleryckie na prawie p a p . , zał. 1838 w Annecyprzez ks. P.M. Mermiera w celu głoszenia misji par.; 1843otrzymało dekret pochwalny, a 1889 ostateczne...

FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - IKONOGRAFIA

i Joanna Franciszka eieChantal adorujący Najśw.

Święty Franciszek Salezy

Franciszek Salezy, biskup, doktor Kościoła (1567-1622). Franciszka Salezego w stroju biskupim - w rokiecie i mantolecie lub w strojupontyfikalnym z mitrą na głowie.

Franciszek Salezy, asceza dla wszystkich

Zajmowały się onekształtowaniem nie tylko własnej pobożności i kontemplacją w ujęciu Franciszka Salezego i Teresy zAvila, ale także wychowaniem dziewcząt według nauki tego świętego biskupa.