Franciszek

Czytaj Dalej

Św. Franciszek Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu, założyciel zakonu franciszkanów, jest jedną z najwybitniejszych postaci chrześcijaństwa. Franciszek określił zasady, którym powinni się podporządkować franciszkanie, a papież Honoriusz III w roku 1223 zaaprobował zreformowaną regułę.

FRANCISZEK z ASYŻU - W IKONOGRAFII

Wyspiańskizaprojektował do witraży o tematyce franciszkańskiej4 okna przedstawiające elementy natury opiewane w strofachkantyku - wodę, powietrze, ogień i ziemię z motywami pnączyi kwiatów (pastele, 1897, MNWwa; witraże z 1902, bazylikaFranciszkanów, Kraków).

Święty Franciszek z Asyżu

: albertynów, franciszkanów, kapucynów,franciszkanów konwentualnych, bernardynek, kapucynek, klarysek, koletanek; tercjarzy; Włoch, Asyżu,Bazylei; Akcji Katolickiej; aktorów, ekologów, niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich,więźniów. Franciszek ukazywany jest w habicie franciszkańskim, czasami ze stygmatami.

HODUR FRANCISZEK

Orzell, Franciszek H. Hałas, Kontrowersje wokół księdza Franciszka H. Bałakier, Polish Sources of the Ideology of the National Church Organised by Bishop Franciszek H.

Franciszek Karpiński i sentymentalizm polski

Tak jak- jego pieśń o rzece, która w górę nie popłynie, słyszał później po latach stary generał Franciszek Morawski w jakimś dworku w Po-znańskiem, na pograniczu Śląska. Franciszek Karpiński złamał zaś pióro i obiecał więcej wierszy nie pisać.

Św. Franciszek i franciszkanie

Jednocześnie papież uznał, że testament Franciszka nie jest tekstem obowiązującym w zakonie. Napisawszy dostosowany do własnych tez żywot Franciszka, polecił zniszczyć wszystkie dawniejsze.

MIRANDOLA FRANCISZEK, właśc. Franciszek Pik

MIRANDOLA FRANCISZEK, właśc. Franciszek Pik, ur.

FRANCISZEK I DE VALOIS

Franciszek I, król-rycerz-kochanek-rymopis i mecenas sztuki, wpłynął na rozwój Renesansu we Francji. , nieco zbyt optymistyczne sprawozdanie z sytuacji, które Franciszek I przesłać miał swojej matce, Ludwice Sabaudzkiej, po dostaniu się do niewoli w bitwie pod Pawią, 23 II 1525.

SOBIESZCZAŃSKI FRANCISZEK MAKSYMILIAN, właśc. FRANCISZEK WŁADYSŁAW

SOBIESZCZAŃSKI FRANCISZEK MAKSYMILIAN, właśc. FRANCISZEK WŁADYSŁAW, ur.

BIELAK FRANCISZEK

Motywyfranciszkańskie w literaturze polskiej (PrzWs 22 (1927) 177-193);wydał m. Swierzowski, Franciszek B. Wyka, Franciszek B. Tatara, Franciszek B.

Szkotyści - Franciszek z Marchii

Franciszek z Marchii, zwany też Franciszek z Esculo o przydomku DoktorZwięzły (Doctor Succinctus), w latach 1319-1320 wykładał w Paryżu Sentencje.

Święty Franciszek Ksawery

Franciszek podjął studiateologiczne w Paryżu. Franciszka kanonizował Grzegorz XV (1622). Franciszek Ksawery przedstawiany jest w sukni jezuickiej obszytej muszlami lub wkomży i stule.

FOŁTYN, Fołtyn, FRANCISZEK

FOŁTYN, Fołtyn, FRANCISZEK, zm. syn, FRANCISZEK (1886-1942), który wydawał m.

NOWICKI FRANCISZEK HENRYK

NOWICKI FRANCISZEK HENRYK, ur. KOLBUSZEWSKI Początki Młodej Polski tatrzańskiej (Franciszek Nowicki), „Przegl.

BOHOMOLEC FRANCISZEK SJ

Piszczkowski, Franciszek B. Gramatowski, Franciszek B.

DZIASEK FRANCISZEK ks.

ksiądz Franciszek D. Franciszek D. Stefanek, Personalistyczny charakter laski według księdza Franciszka D.

Franciszek Karpiński (1741-1825)

Po raz trzeci zakochał się w pannie Franciszce Koziebrodzkiej, starościance olchowieckiej; panna miała wprawdzie narzeczonego, ale go nie kochała, więc nie miała nic przeciwko temu, żeby ją «poeta serca» wykradł; cóż z tego, kiedy «poeta serca» nie chciał.

HERUD FRANCISZEK SVD

Ojciec Franciszek H. Franciszek, Nurt SVD 35(1985) 241-243; E.

Szkotyści - Franciszek z Meyronnes

Franciszek wychodzi tu z analogii, którą przeprowadza pomiędzy stosunkiem przyrodzonego i nadprzyrodzonego porządkupolitycznego a stosunkiem zachodzącym pomiędzy filozofią i teologią.

Święty Franciszek z Paoli

Franciszek z Paoli, pustelnik. Franciszek(de Paula) jest głównym patronem Królestwa Neapolu, Sycylii, Kalabrii.