Frakcja

Czytaj Dalej

Błonnik pokarmowy - źródła, frakcje i funkcje

Frakcje: Celuloza Nierozpuszczalna w wodzie Główny składnik budulcowy ścian komórkowych roślin Zbudowana z wielu jednostek glukozy (ok.

Frakcja granulometryczna

Zbiór cząstekglebowych o określonych średnicach, mieszczącychsię w przedziale liczb granicznych,które wyznaczają największą i najmniejsząśrednicę zastępczą określonej frakcji.

Frakcja kruszywa

Zbiór ziarn kruszywa o wymiarach zawartych między dwoma sitami kontrolnymi następującymi po sobie,w podstawowym lub uzupełniającym znormalizowanym zestawie sit.