Fra Angelico

Fra Angelico

Czytaj Dalej

Błogoslawiony Jan z Fesulis, Fra Angelico

Bł. Jan z Fesulis, Fra Angelico, kapłan, zakonnik. Gnido da Piętro urodził się około 1400 roku w CastelloVecchio w Mugello. Wstąpił do dominikanów mając 20 lal. Śluby złożył około 1425 roku, przyjmujcieimię zakonne Jan. Gdy zawakowało biskupstwo florenckie, zaproponowano mu je. Brat Jan błagał...

ANGELICO FRA bł. OP

Właśc. Guido di Pietro, zw. także II Beato, w zak. Fra Giovanni da Fiesole, ur. 1387 w Vic-chio (Toskania), zm. 18 II 1455 w Rzymie, malarz wł., przedstawiciel szkoły florenckiej. W 1407-18 przebywał w klasztorach w Fiesole, Kortonie i Foligno, 1418-36 ponownie w Fiesole, 1436-55 w klasztorze S. Marco we...

OPERACJE FRA ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Operacja forward rate agreement (FRA) polega na uzgodnieniu między dwoma partnerami stałej stopy procentowej (agreed forwrd rate) od określonej wartości (np. depozytu). Oczekiwania partnerów co do wysokości stopy procentowej są przeciwstawne. W uzgodnionym terminie następuje zestawienie ustalonej w umowie...

FRA DIAVOLO

Wł., 'Brat Diabeł', przydomek włoskiego herszta rozbójników (właśc. Michele Pezza, 1771-1806), byłego mnicha, działającego we Włoszech południowych.

Dowodzonej przez niego bandy użył w 1799 kardynał Ruffo przeciw utworzonej w płd. Włoszech przez Francuzów Republice Partenopejskiej, a w 1806 użyli...

Fra MAURO

Zm. 1459, wenecki zakonnik kameduła, słynny kartograf, autor dwóch map Ziemi, z których jedna, wykonana na zamówienie króla Portugalii, Alfonsa V Afrykańczyka, nie zachowała się; druga, przechowana w Bibliotece św. Marka (Biblioteca Marciana) w Wenecji, to jedno z najważniejszych dzieł kartograficznych...

Kontrakt FRA

Charakterystyka

FRA (Forward Rate Agreement) jest jednym z wielu instrumentów pochodnych, jakie oferują nowoczesne rynki finansowe, będącym pewną odmianą kontraktów forward. Jest to umowa pomiędzy dwoma kontrahentami w ramach której ustalają oni wysokość stopy procentowej dla danej kwoty wyrażonej w...

SAVONAROLA Fra Girolamo

1452-98, Słynny mnich z Ferrary, porywający kaznodzieja, reformator religijno-polityczny, dominikanin, od 1491 opat klasztoru San Marco we Florencji.

W swoich kazaniach i egzortach z niesłychaną mocą przekonywania swej płomiennej wymowy atakował rozpustę, żądzę bogactw duchowieństwa, śmiałość...

BARTOLOMEO FRA, Baccio della Porta, właśc. Bartolomeo da Paolo del Fattorino OP

ur. 28 III 1472 we Florencji,zm. 6 lub 31 X 1517 w Pian di Mugnone, Wł. malarz, jedenz najwybitniejszych przedstawicieli dojrzałego flor. renesansu.B. był uczniem C. Rossellego i Perugina; pod wpływemG. Savonaroli wstąpił 1500 do zakonu w Prato;

od 1501 przebywałwe Florencji; po kilkuletniej przerwie w...

FRA DIAVOLO, właśc. Michele Pezza (1771 - 10 XI 1806)

Przywódca antyfranc. powstań w Ka-labrii 1799 i 1806. Ur. w Itri k. Neapolu, początkowo fabrykant pończoch, potem płk Królestwa. Stanął na czele antyfranc. partyzantki po objęciu przez Józefa Bonapartego w 1806 tronu neapol. Massena i Reynier z niemałym trudem stłumili powstanie w Kalabrii. Pochwycony...