FOTEL

Fotel elektryczny urządzenie do wykonywania wyroków śmierci przez rażenie skazańca silnym prądem elektrycznym, stosowane w USA, wprowadzone w 1890 jako metoda humanitamiejsza niż wieszanie.

Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych i górnych

fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych i górnych; można na nim, przy stabilizacji barków, stosować ćwi­czenia samowspomagane kończyn gór­nych i dolnych, ćwiczenia w odciąże­niu, w podwieszeniu, z oporem oraz wyciąg redresyjny z rotacją ramienia. Fotel może służyć za­równo, dorosłym, jak i dzieciom.