FORUM

Forum Augusta poświęcone w 2 pne. Forum (Templum) Pacis, łac. Forum Nerwy (Transitorium), łac. Forum Trajana największe, chluba architektury i urbanistyki staroż.

Forum obywatela - esej

Warta podkreślenia jest koncepcja szeroko dostępnego forum obywatelskiego – angielskiego Hyde Parku, gdzie każdy „z ulicy” może przyjść i wygłosić swój krytycyzm lub aprobatę w stosunku do wszystkich dziedzin życia publicznego.

Forum internum

Sprawy osobiste i poufne, oraz przede wszystkim to, co penitent mówi podczas sakramentu pojednania (a co jest ściśle strzeżone tajemnicą spowiedzi) wiąże się z pojęciem określonym wyrażeniem forum internum (zob.

Actor sequitur forum rei

Zasada ta chroniła pozwanego przed niedogodnością stawania przed obcym forum.

Forum

ForumRomanum w Rzymie) oraz f.

WAP Forum

WAP Forum - stowarzyszenie branżowe założone przez największych producentów aparatów telefonii komórkowej (Ericsson, Nokia, Motorola, Phone.

FORUM (1)

W prawie kan. termin techniczno-prawny,oznaczający zakres określonej kompetencjami władzy zwł. sądowej;f. występuje w relacjach: wewnętrzne - zewnętrzne,sądowe - pozasądowe, cywilne - kościelne oraz mieszane.

Terminem f., przejętym z terminologii rzym. (miejscezebrań i załatwiania spraw pubi., zwł...

FORUM (2)

Łac. nazwa kilku bpstw staroż. we Włoszechi Francji (obecnie tytularnych).

1. F . Claudii (Ventaroli w pd. Włoszech), bpstwo w Kampanii;znanych 2 bpów z XI w.; po zniszczeniu F. siedzibębpów przeniesiono 1094 do Carinoli (obecnie bpstwo t y t u ł . ) ;zachowały się tu ruiny staroż. katedry S. Maria di...

Recenzja czasopisma wychowanie na codzien nr 2-3/2002 oraz forum oświatowe

Miesięcznik ?Wychowanie, na co dzień? założony w 1993 roku. Przez Toruńską Fundację Edukacyjną przy UMK, adresowany jest do nauczycieli, wychowawców i rodziców. Zamieszczane artykuły poświecone są: aktualnym problemom praktyki nauczania i wychowania, problemom pedagogiki specjalnej, psychologicznym problemom wychowania, teorii i praktyce pracy socjalnej. Publikowane są również omówienia i recenzje piśmiennictwa pedagogicznego, opisy i relacje z eksperymentów edukacyjnych.

Koobi Fora

Formacja geologiczna, szeroko rozprzestrzeniona na wschodnim brzegu jez. Turkana (pn. Kenia).

Cała seria szczątków hominidów pochodzi ze stropu części dolnej: reprezentują one zarówno Homo habilis, jak i Australopithecus robustus, a być może także Au-stralopithecus boisei. Występują liczne poziomy...