Fortuna

Fortuna

Czytaj Dalej

FORTUNA

Koło Fortuny antyczny symbol losu, niestałości, zmienności losu ludzkiego, a w śrdw. niezmienności losu społecznego, mający dowieść przez wracanie do pozycji początkowej, że fortuna kołem się toczy, a zatem przeznaczeniem człowieka jest pozostawać w przypisywanym mu stanie.

HERKULES, tyt. pierwotny Gadka Hrycia z Fortuną

pierwotny Gadka Hrycia z Fortuną, dialog wierszem i prozą J. Postacie dialogu, Cnota i Fortuna, rywalizują ze sobą w celu pozyskania Herkulesa; zwycięża Cnota.

Koło Fortuny

często spotykamy koło szczęścia w węższym znaczeniu: koło, często toczone przez Fortunę, z uczepionymi do niego ludźmi lub figurami alegorycznymi; symbo lizuje ono zmienne szczęście, ciągłą przemianę wszystkiego, co istnieje, niekiedy także Sąd Ostateczny.

Trzmielina pnąca (Fortune'a)

Ten gatunek - a właściwie jego liczne odmiany - jest najładniejszy i najbardziej popularny spośród u nas uprawianych. Dziko rośnie w Chinach, Japonii i na Półwyspie Koreańskim. Krzew ten płoży się po ziemi lub wspina po podporach za pomocą korzonków przybyszowych. Odznacza się słabym wzrostem - jego...

FORTUNA

Rzym. bogini szczęścia, przypadku, losu,utożsamiana z gr. Tyche; jest wyobrażeniem potęgi chwiejneji n i e s t a ł e j , obdarowującej ludzi niespodziewanym szczęściemlub niepomyślnym losem.

W Rzymie F. była początkowo pojmowana j a k o iluzorycznawiara w szczęście; stały kult F. został wprowadzony...

Fortuna

Rz. bogini losu, później także szczęścia, utożsamiana z gr. Tyche; często spotykana w sztukach piast, renesansu. Jako personifikacja przypadkowego i niepewnego szczęścia nierzadko przedstawiana jako stojąca na kole lub kuli; popularnym atrybutem jest także róg obfitości (róg).

Your face could be your fortune!

Nowadays you can easily earn a lot of money showing your face or body in advertisements and commercials. If you have nice appearance, you can try to go to some castings. If the jury chooses precisely you, you have got a big chance of entering the enormous world of models. Then fame and money will come to you very quickly. Your future mostly depends on you. So you can plan it in the way you would like to live. If you want to be famous you must invest in yourself. Showing your face in ...