Formalizm

Czytaj Dalej

FORMALIZM

Formalizm logiczny {logical formalism) — kierunek w —> filozofii matematyki, tra­ktujący teorie matematyczne jako —> syste­my dedukcyjne o charakterze formalnym, tj.

Scharakteryzuj formalizm dydaktyczny

  Formalizm dydaktyczny- zwolennicy formalizmu dyd uważają treść kształcenia jedynie za środek służący do rozwijania zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów, tzn.

FORMALIZM

Kierunek epistemologiczno-aksjologiczny,głoszący, że forma decyduje o wartości ludzkich działańlub wytworów; potocznie oznacza kierowanie się literą prawa,a nie j e g o duchem.

Różne odmiany f. zależą od tego, czemu przeciwstawiasię f o r m ę , oraz od typu akcentowanej wartości (poznawczej,mor...