Folklor

Folklor

Czytaj Dalej

Folklor rosyjski

XIX folklor wszedł w nowy okres ewolucji, powstały liczne zapisy i zbiory tekstów folklorystycznych, pierwsze prace teoretyczne, podstawy do naukowych zainteresowań folklorystycznych, udało się zachować stan z okresu pełnego rozkwitu twórczości ustnej.

FOLKLOR

FOLKLOR, przedmiot badań —» folklorystyki; termin (ang. (—» folklor dziecięcy).

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - FOLKLOR W UTWORZE

Folklor to twórczość danego środowiska charakteryzująca kulturę. Folklor ludowy to folklor ludzi wsi.

FOLKLOR DZIECIĘCY

FOLKLOR DZIECIĘCY, dziedzina > folkloru, na którą składają się krótkie, rymowane wypowiedzi będące Skróconym przysłowiem lub w formie przysłowia, sentencje, zawołania towarzyszące lub formuły stanowiące tekst zabawy ruchowej; część ich powstała w sytuacji zabawiania niemowląt i małych dzieci (np.

DEMON - W FOLKLORZE POLSKIM

Wyobrażenia d. zasadniczo nie odbiegają od ich przedstawień w religiach pozachrześc, istnieją jednak ponadto istoty półdemoniczne (postacie pośrednie między d. i ludźmi), pozostające najczęściej w ścisłym związku z określonymi ludźmi lub z ich duszami, np. wiedźmy, zmory, płanet-nicy, upiory (K...

EMAUS, Emmaus, Ammaus - W FOLKLORZE RELIGIJNYM

Pod wpływem liturgii dnia (perykopa o uczniach idących do E.) powstały różne zwyczaje, głównie w okresie baroku.W Europie Środk. istniał zwyczaj „szukania Zmartwychwstałego" lub „z grobu Powstałego" (Polska, dokument z 1674 w języku pol. z Lubomii na Śląsku), „chodzenie za Bohem" (Czechy), „Emmausgehen"...

FOLKLOR

Le folklore, P 1924; P. Princypy klassyfikacyi folklornych ianrow. Nedo, Folklorystyka. a folkloristika, Bratislava 1982; J.