Flota polska na tle flot europejskich

Porównując konkretne państwa europejskie pod względem floty handlowej do polskiej floty prezentuje się to następująco: • Według danych Stowarzyszenia Armatorów Duńskich z Kopenhagi duńska flota handlowa 1 października 2007 r.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Drugi wypad floty sprzymierzonych pod Kronsztad

W marcu, kiedy eskadra angielska wpłynęła na Bałtyk w celu jak najszybszego zablokowania floty rosyjskiej, Francuzi nie byli jeszcze gotowi ze swoją flotą.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Początkowy okres wojny i działania floty angielskiej

Trzonem floty były 22 okręty liniowe i 11 fregat parowych. Flota ta mimo imponujących liczb nie posiadała większej wartości bojowej ze względu na słabo wyszkolone załogi i zły stan techniczny okrętów.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Wypad floty angielsko - francuskiej pod Kronsztad

W końcu po długich sporach zadecydowano, że do dowództwa zostanie wysłana prośba o przysłanie wojsk desantowych, a tymczasem flota spróbuje zaatakować Kronsztad. Działania te były praktycznie bezcelowe, gdyż flota stacjonująca w tym porcie i tak nie miała zamiaru nigdzie płynąć.

Flota kaperska

W 1560 roku Zygmunt August utworzył nową flotę kaperską do zwalczania żeglugi narewskiej. Flota ta wzięła udział w wojnie siedmioletniej północnej. W 1571 roku flotę kaperską zniszczyła Dania.

FLEET AIR ARM - Powietrzna Broń Floty

Lotnictwo brytyjskiej marynarki wojennej wywodzi się z Królew­skiej Morskiej Służby Powietrznej (Royal Naval Air Service, RNAS) powołanej w 1912 r. Jej piloci w styczniu 1912 r. dokonywali pionierskich startów z pokładu zamontowanego na pancerniku Africa. W czasie I wojny świato­wej formację tę wyposażono...

HOME FLEET - flota macierzysta

Najsilniejsza część brytyjskich sił morskich, przeznaczona do ochrony wysp, żeglugi, blokowania szlaków morskich niemieckich okrętów wo­jennych i statków handlowych oraz niszczenia jednostek niemieckich. We wrześniu 1939 r. Home Fleet liczyła 8 pancerników i krążowni­ków liniowych, 2 lotniskowce, 16...

Z jakich samolotów składa się flota powietrzna LOT

Transport lotniczy w Polsce opiera się na aktualnie 48 samolotach z czego w 1996r. tylko 25 było w użyciu:

• 2 samoloty Boening 767 200 ER,

• 2 samoloty Boeing 767 300 ER,

• 6 samolotów Boeing 737 500,

• 5 samolotów Boeing 737 400,

• 8 samolotów ATR 72.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - ZNACZENIE WOJNY KRYMSKIEJ W HISTORII ROZWOJU FLOTY

Wojna krymska była pierwszą wojną, w której zastosowano kilka nowych rodzajów broni takich jak: okręt o napędzie parowym, elipsoidalne pociski do dział i miny. W trakcie tej wojny można było sprawdzić w akcji nowoczesne na tamte czasy okręty i taktykę walk na morzu. Wojnę krymską możemy nazwać więc...