Floriana

Floriana

Czytaj Dalej

Współczesna recepcja socjologii wychowania Floriana Znanieckiego

Podsumowanie Czytając i analizując zebrane do tej pracy materiały dochodzę do wniosku, że współcześnie socjologia wychowania Floriana Znanieckiego jest jak najbardziej aktualna i wielu wypadkach niezwykle świeża.

Socjologia wychowania Floriana Znanieckiego - Recenzja

Jestem przekonany, że współcześnie Socjologia wychowania Floriana Znanieckiego jest jak najbardziej aktualna i wielu wypadkach niezwykle świeża.

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Analiza zmiany osobowości człowieka po II wojnie światowej

Znaniecki analizował porównawczo biografie społeczne różnych ludzi żyjących w nowoczesnych społeczeństwach narodowych zauważył, że pewne kręgi społeczne narzucając człowiekowi w dzieciństwie i młodości określone role, wpływają pozytywnie na rozwój pewnych rodzajów dążności osobowo...

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Czynniki determinujące wychowanie młodego pokolenia

Z wykładu (uzupełnienie ze Znanieckiego):

- makro i mikrostruktury

kręgi spol., rodzina i grupy rówieśnicze mają szczególne znaczenie

określone typy twórcze – to, jakie jest młode pokolenie zależy od tego. Środowiska opiniotwórcze, ludzie dobrzy, ludzie mądrzy kształtują cywilizację...

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Typ „ człowieka dobrze wychowanego”

Z wykładu:

Człowiek dobrze wychowany:

- dzieciństwo i młodość spędza na edukacji – długotrwały wpływ szkoły

- w szkole szuka pozytywnej oceny dla siebie

- gdy dorośnie – zabiega o swój pozytywny wizerunek

- poszukuje autorytetów, które pozwalają mu odpowiadać na pytaniach

- świadomość...

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Typ „człowieka pracy”

Wykład:

- szybko zakończył edukację i poszedł do pracy – często zdeterminowane było to sytuacją ekonomiczną

- w przyszłości – często dużą wagę przywiązuje do pieniędzy

- najgorsza kara – kara ekonomiczna

- czynniki ekonomiczne pozwalają określić miejsce innego człowieka w strukturze...

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Cechy charakterystyczne „człowieka zabawy”

Wykład

Człowiek zabawy:

- kształtowany przez rodziny, które nie posyłają dzieci do szkoły kształcąc je w domach

1) bojownicy – osoby, które w dzieciństwie często były konfrontowane z rzeczywistością społeczną, zachęcane do wysokiego poziomu asertywnośći, od początku wykazywały skłonności do...

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Miejsce i rola w normalności cywilizacyjnej „ludzi zboczeńców”

Wykład:

- można ich spotkać zawsze i wszędzie

- odbiegają od normalności cywilizacyjnej

- świadomie nie akceptują ról i funkcji społ. – nie chcą przystosować się do istniejących warunków

- buntują się przeciw normom systemu społ – jest to ich stała skłonność

- stale kontestują system...

Wychowanie fizyczne - Cele wychowania fizycznego (wg. Floriana Znanieckiego)

1) cel higieniczny

- troska o jakość i ilość przyszłych pokoleń

- zachowanie czystości biologicznej (np. przepisy dotyczące zachowania się matki w czasie ciąży)

2) geneonomiczny

- dążenie do zachowania i utrwalenia pożądanych typów geneonomicznych

3)obyczajowo-estetyczny

- ideał estetyczny...

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA FLORIANA ZNANIECKIEGO

WSTĘP Znaniecki Florian Witold (1882-1958), filozof i socjolog.

Socjologia wychowania Floriana Znanieckiego

KOSZALIN KWIECIEŃ 2003 ROKU WSTĘP Znaniecki Florian Witold (1882-1958), filozof i socjolog.