Florencja

Florencja

Czytaj Dalej

Savonarola — teokracja w Florencji

Żądanie było mało realne, gdyż Savonarola miał w Florencji stale jeszcze wielu zwolenników,zwłaszcza wśród ludzi młodych, których ujmował nowymi prawami, m.

LUKKI l FLORENCJI WOJNA 1320-1323

Na rozkaz Castruccio Cast-racaniego złupiono ziemie Florencji, by zyskać środki na spłatę długów wojennych i jeszcze raz zagrożono zajęciem Florencji, która zabiegała o pomoc u swych sojusz­ników gwelfów.

Jak powstawała kopuła na katedrze Maria del Fiore we Florencji?

W początku XV wieku bogata Florencja postanowiła zwieńczyć katedrę Santa Maria del Fiore gigantyczną kopułą, któ­rej wielkość miała rywalizować z rzymskim Pan­teonem. złotnik i rzeźbiarz z Florencji.

FLORENCJI WOJNA PRZECIW PAŃSTWU KOŚ­CIELNEMU 1485-1486,

Gdy Lorenzo de Medici (1449-1492), władca Florenq'i, wysłał do Ne­apolu wojska na pomoc Ferdynandowi, nie cieszącemu się popularnością we Florencji, papież wyprawił swoją armię do Florencji i Neapolu, aby rozbić ten sojusz i pomóc baronom.

FLORENCJI WOJNA PRZECIW WIELKIEJ KOM-PANU 1358-1359

Kompania okrążyła terytorium Florencji, nie przekroczyła jednak jej granic; nie doszło do starcia z Włochami i ostatecznie kompania opuściła te tereny, by służyć innym książętom.

FLORENCJA

Wł. Firenze, miasto nad rzeką Arno we Włoszech środkowych; zob. Bargello; Biblioteka (Laurenziana); Dawid; Loggia; Medyceusze; Ogród (Ogrody Boboli); Or San Michele; Pitti; Ponte (Vecchio); Signoria; Uffizi.

Baptysterium św. Jana Chrzciciela na pl. Katedralnym, budowla przypuszczalnie z VII a. VIII w...

FLORENCJA, Firenze

Miasto w Toskanii (środk.Wiochy), ośrodek sztuki e u r . , stolica archidiecezji.

1. D z i e j e - F. powstała j a k o nadrzeczna osada usytuowanegona wzgórzu etruskiego miasta Faesulae (—» Fiesole);w III w. prz.Chr. została podbita przez Rzymian; Cezarzałożył w F. 79 prz.Chr. kolonię wojskową (castrum);...

FLORENCJA, m. w środk. Włoszech nad rz. Arno

Gdzie 18 III 1801 został podpisany traktat między Francją a Królestwem Neapolu. Król Ferdynand IV Burbon zobowiązywał się zamknąć swe porty dla statków i okrętów ang., odstępował Francji wyspę Elbę i Piombino oraz godził się na wprowadzenie franc. garnizonów do Tarentu, Otranto i...