Flora naturalna organizmu ludzkiego

•    Znaczenie flory fizjologicznej dla organizmu człowieka: - pozytywne: >    ochrona przed kolonizacj ą drobnoustroj ami patogennymi zajęcie receptorów na komórkach gospodarza, wydzielanie mucyny, wytwarzanie substancji przeciwbakteryjnych (małe kwasy tłuszczowe produkowane przez florę jelitową hamują wzrost Salmonella spp.

FLORA FIZJOLOGICZNA

Najsilniejszy wpływ na skład mikroflory mają z jednej strony zakażenia, a z drugiej leczenie antybiotykami, na które większość fizjologicznej flory jest bardziej wrażliwa niż czynniki patogenne.

FLORA

Flora Farnese posąg z Pompei, Neapol, Mus. Flora obraz (1511-16) Tycjana, Florencja, Uffizi. Królestwo Flory (Metamorfoza kwiatów) obraz (ok. Triumf Flory obraz (ok.

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY - FLORA BABIEJ GÓRY

Flora roślin naczyniowych masywu była badana przed ponad 100 laty przez Hugona Zapałowicza, który stwierdził tu występowanie ponad 600 gatunków.

Flora i fauna terenów wilgotnych

W tych jednokomórkowych organizmach zaczyna się granica pomiędzy fauną a florą. Flora terenów podmokłych jest bardzo bogata.

Zanieczyszczenia powietrza - Wpływ zanieczyszczeń na florę i faunę

W dalszej przyszłości flora zostanie zubożona , jeśli emisja zanieczyszczeń nie zostanie ograniczona .

Australia - FLORA I FAUNA

Świat roślinny Australia stanowi osobne państwo roślinne (Australis) o swoistej florze, z dużą liczbą endemitów (np.

Brazylia - Flora i Fauna

Flora 65% powierzchni stanowią lasy równikowe wilgotne (selwa, największy kompleks na świcie) z cennymi gatunkami drzew: mahoniowcem i kauczukowcem, silnie zniszczone przez wyręby.

Święta Flora

Flora, dziewica i męczennica (+ 851).

Fizjologiczna flora dróg moczowo-płciowych

Po tym krótkim okresie poziom estrogenów obniża się, co powoduje spadek poziomu glikogenu w komórkach nabłonka pochwy, pH pochwy staje się obojętne, a florę fizjologiczną tworzą: Staphylococcus epidermidis, Enterococcus spp.

Fizjologiczna flora skóry

Jest ona mniej liczebna niż flora jelitowa (około 107 jtk.

Biebrzański Park Narodowy - Flora

Szata roślinna parku odznacza się dużą różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków. Sprzyjające warunki rozwoju znajdują tu rośliny pochodzenia północnego i relikty glacjalne, reprezentowane przez 17 gatunków roślin naczyniowych m.in.: brzozę niską, wierzbę...

FLORA TATR - Zespoły łąk i trawników

W niższych częściach dolin tatrzańskich, a także na przyległych terenach, leżących na fliszu karpackim, pasterska gospodarka stwarzała warunki do wykształcenia się zespołów łąkowych i pastwiskowych. Zmiana tej gospodarki na skutek utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego spowodowała, że zespoły...

FLORA TATR - Zespoły roślinne piargów

W piętrze kosówki, a także powyżej, nagromadzają się wskutek kruszenia się skał stożki piargów, na których panują dość trudne warunki dla życia roślin. Wyróżniamy tu tworzący się na piargach wapiennych zespół Papavereto-Cerastietum latifolii występujący w piętrze kosodrzewiny i piętrze halnym...

FLORA TATR - Roślinność piętra halnego

W piętrze halnym występuje w dolnych partiach kosodrzewina, lecz krzaki jej są coraz drobniejsze, bardziej rozrzucone i dorastające do kilkudziesięciu centymetrów. Natomiast rozciągają się tu obszerne połacie wysokogórskich muraw, służące jako główny teren wypasu owiec. Jeżeli chodzi o występujące...

FLORA TATR - Wyleżyska

W piętrze halnym spotykamy jeszcze inne oryginalne zespoły, pojawiające się w miejscach, gdzie pod ścianami skalnymi nagromadzone śniegi długo zalegają i topnieją dopiero w środku lata, odsłaniając drobne, niskorosłe darenki roślin. Nazywamy takie miejsca wyleżyskami i mówimy o roślinności...

FLORA TATR - Roślinność piętra turniowego

W tym najwyższym piętrze roślinności tatrzańskiej spotykamy fragmenty zespołu kosmatki brunatnej, z występującym aż po szczyt Gerlacha kozłowcem, oraz niewielkie wyleżyska, grupy roślin piargowych, a jako nowy zespól - zespół turniowy boimki. Oprócz boimki mamy tu do czynienia z goryczką...

FLORA TATR - Zespoły porostów

Pozornie nagie turnie i bloki granitów pokryte są mozaiką porostów, które nadają charakterystyczną zielonawoszarą barwę szczytom tatrzańskim. Przeważają tu porosty skorupiaste, a najpospolitsze to porosty należące do rodzaju Rhizocarpon, Lecanora i Lecidea.

W niższych położeniach, w lasach i kosówce...

Maroko - Fauna i flora

Dużą część powierzchni zajmują stepy i półpustynie. Na północy, w regionie strefy śródziemnomorskiej, spotyka się zarośla makii, czyli wiecznie zielonych krzewów (m.in. mirty i wrzośce) i skarlałych drzew (w tym dąb Quercus coccifera, drzewa mastyksowe i poziomkowe, palma karlatka) oraz aromatycznych...

Wyspa Wolin - FAUNA I FLORA

Specyficzne położenie w przestrzeni przyrodniczo - geograficznej nad Zatoką Pomorską i Zalewem Szczecińskim oraz rzeką Dziwną w bezpośrednim sąsiedztwie morsko - lądowego Wolińskiego Parku Narodowego jest niewątpliwym atutem miasta Wolin. Obszar wyspy o tej samej nazwie należy do najpiękniejszych...